dnes je 21.4.2024

Input:

Žádosti a oznamování v oblasti chlazení, povolení k zacházení s chladivy

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádosti a oznamování údajů.

Oznamovací povinnosti
Podle § 32 odst. 4 zákona o ovzduší jsou do 28. února každého roku povinny podávat hlášení všechny osoby oprávněné k podnikání, které v předcházejícím roce zacházely s regulovanými látkami.

Závazné formuláře obsahuje nařízení vlády č. 117/2005 Sb. a jsou rovněž vystaveny v této rubrice pod heslem "Formuláře pro hlášení a evidenci".

Povolení k zacházení s regulovanými chladivy
Povolení podle § 29 odst. 1 a 2 zákona se m.j. týká rovněž některých servisních mechaniků a organizací v oboru chladicí a klimatizační techniky.

Mezi činnosti, které podléhají povinnosti vlastnit povolení (§ 4 odst. 1 písm. c) NV č. 117/2005 Sb.) patří:
- servisní činnost zařízení s obsahem regulovaných látek, která je spojena se zásahy do chladicího okruhu (odsávání, recyklace chladiva, doplňování chladiva)
- znovuzískávání (odsávání) regulovaných látek při servisu zařízení
- recyklace nebo regenerace regulovaných látek (přečištění a následné opětovné použití)
- znovuzískávání (odsávání) regulovaných látek při likvidaci starých zařízení, která nelze z technických důvodů přepravit na sběrné místo

Typy činností s regulovanými látkami, na které se nevztahuje povinnost vlastnit povolení:
- nákup regulovaných látek z jiných členských států EU
- prodej regulovaných látek do jiných členských států EU
- nákup a prodej regulovaných látek v České republice
- skladování regulovaných látek za účelem nákupu a prodeje
- přeprava regulovaných látek
- přeprava vyřazených výrobků chlazení na sběrná místa
- shromažďování vyřazených výrobků chlazení a jejich předávání k recyklaci výrobků

Mezi činnosti, které nelze vykonávat na základě povolení k zacházení s regulovanými chladivy a na které je požadován jiný typ povolení, patří:
- znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků (recyklace lednic) (§ 4 odst. 1 písm. c) NV č. 117/2005 Sb.)
- zneškodnění regulovaných látek (spalování) (§ 4 odst. 1 písm. d) NV č. 117/2005 Sb.)
- znovuzískávání regulovaných látek ze zařízení určených k likvidaci, která lze předat na příslušné sběrné místo (§ 4 odst. 1 písm. c) NV č. 117/2005 Sb.)

Náležitosti žádosti
Žádost se podává formou dopisu, nebyl stanoven žádný závazný formulář. Podle nařízení vlády č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy jsou k žádosti o povolení k zacházení s

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...