dnes je 18.7.2024

Input:

Zjišťování znečištěných látek a účinnosti spalování malých zdrojů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.3 Zjišťování znečištěných látek a účinnosti spalování malých zdrojů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

U malých zdrojů se provádí jednorázové měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest podle postupu přílohy č. 7 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Přitom limitní účinnosti jsou stanoveny dle následující tabulky pro pevná, kapalná a plynná paliva:

palivo  jmenovitý
tepelný výkon
 
datum uvedení spotřebiče do provozu  
kW  do 31.12.1982
%
 
do 31.12.1985
%
 
do 31.12.1990
%
 
tuhé palivo  15 až 20  68  69  70 
20 až 50  70  71  72 
> 50  72  73  74 
kapalné
a plynné palivo  
11 až 25  85  86  88 
25 až 50  86  87  89 
> 50  87  88  90 

Lhůty provádění kontrol spalinových cest jsou stanoveny vyhláškou č. 111/1981 Sb. Lhůty kontroly účinnosti spalování jsou pro všechny kategorie paliv a výkonů stejné, jedenkrát za dva roky.

Každý spalovací zdroj musí spalovat palivo tak, aby koncentrace CO ve spalinách nepřekročila maximální hodnotu 1 000 ml/m3 (ppm) při referenčním obsahu O2. Přitom se hodnota koncentrace vypočte ze vztahu:

COmax = CO x λ,

kde:

COmax   je maximální hodnota CO (ppm). Misí platit COmax <1 000(ppm) 
CO  je CO naměřené (ppm) 
λ  je přebytek vzduchu. Určí se výpočtem jako poměr skutečného množství vzduchu k teoretické spotřebě 

Hodnoty referenčního obsahu kyslíku O2 :

Pro plynná paliva  3% 

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...