dnes je 17.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – březen 2019

12.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna tříd nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a hořlavé - samozápalné plyny, změna vět o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle CLP. Oprava nařízení REACH, povolení některých biocidních přípravků.

Za měsíc březen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP 

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Šesté a sedmé revidované vydání

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu

Partneři