dnes je 25.5.2020

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – prosinec 2019

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vprosinci byly vydány na stránkách EUR LEX předpisy, které se týkají biocidů. Jedná se o neschválení stříbrno-mědnatého zeolitu, stříbrného zeolitu, hydrogenfosforečnanu stříbrno-sodno-zirkoničitého nebo karbendazimu jako stávající účinné látky pro použití vbiocidních přípravcích, o odklad data skončení platnosti schválení IPBC, tebukonazolu a K-HDO pro použití v biocidních přípravcích a další...

Biocidy

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1973 ze dne 27. listopadu 2019 o neschválení stříbrno-mědnatého zeolitu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 7
Celexové číslo: 32019D1973

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1969 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení IPBC pro použití v biocidních přípravcích typu 8
Celexové číslo: 32019D1969

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1960 ze dne 26. listopadu 2019 o neschválení stříbrného zeolitu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 7
Celexové číslo: 32019D1960

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1959 ze dne

Partneři