dnes je 6.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen 2022

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhrn rozhodnutí EK týkající se povolení k uvedení na trh některých látek v příloze XIV REACH; prováděcí nařízení komise, kterým se schvalují některé látky pro použití v biocidních přípravcích; prováděcí rozhodnutí komise o BAT pro průmysl zpracování železných kovů.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují

Nařízení REACH

  • Konsolidovaný text nařízení REACH ze dne 14.10.2022
    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Aktuálnost

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...