dnes je 31.3.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – únor 2023

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH - změna přílohy XVII; Směrnice EP o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují.

Nařízení REACH

  • Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Aktuálnost

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...