dnes je 22.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – září 2020

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH – povinnost aktualizace registračních údajů, CLP - zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví, SCIP databáze - nové materiály

Za tento měsíc bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1435 ze dne 9. října 2020 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat jejich registrační údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

    Bylo
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu

Partneři