dnes je 28.9.2022

Input:

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzduší

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.9
Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzduší

Mgr. Pavla Bejčková

Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot... Platnost novely zákona od 1. 7. 2022.

Změny v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot vycházejí ze směrnice Rady (EU) č. 2015/652 ze dne 20. 4. 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1513 ze dne 9. 9. 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

V návaznosti na novelu zákona o ochraně ovzduší bylo novelizováno i prováděcí nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Minimální množství biopaliv

Dne 1. července 2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který mimo jiné novelizoval zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tak, že odstranil povinnost zajistit minimální podíl biopaliv za kalendářní rok a za kalendářní čtvrtletí (zrušení ustanovení § 19 až § 19e zákona o ochraně ovzduší).

Nadále však zůstává v zákoně o ochraně ovzduší zachována povinnost dodavatelů pohonných hmot zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot každoročně o 6 % (§ 20 až § 21). Ke splnění této povinnosti budou moci dodavatelé i nadále využívat přimíchávání biopaliv. Přimíchávání biopaliv nicméně už nebude povinné. Dodavatelé pohonných hmot budou více motivováni k využití alternativních způsobů plnění 6 % emisního cíle, například prostřednictvím LPG/bioLPG, CNG/bioCNG, elektřiny, recyklovaných paliv, obnovitelných paliv nebiologického původu a také formou tzv. snížení emisí z těžby ropy či zemního plynu.

Zpráva o emisích skleníkových plynů

Termín pro podání zprávy o emisích skleníkových plynů z pohonných hmot nebo elektřiny, které dodavatel dodal v uplynulém kalendářním roce, se novelou posouvá až na 30. června následujícího roku (§ 20 odst. 3). Zpráva se zasílá elektronickou formou Ministerstvu životního prostředí ČR a současně celnímu úřadu.

Novela umožnila, aby se dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty za účelem plnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 odst. 1 sdružil také s dodavatelem CNG/LNG, LPG, čistých a vysokoprocentních biopaliv, elektřiny nebo vodíku (§ 20a). Stejně jako v případě sdružení více dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty podle § 20 odst. 5 se dodavatelé sdružují na základě smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. NOZ.

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty má nově možnost svou povinnost snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona č. 201/2012 Sb., splnit i zohledněním tzv. snížení emisí z těžby (§ 20b). Možnost zohlednění emisí ušetřených v rámci těžby ropy či zemního plynu, respektive ze zpracování jiné suroviny na palivo (motorový benzin, motorová nafta, LPG, CNG, biopalivo, vodík), vychází ze směrnice Rady 2015/652/EU. Podmínkou pro zohlednění snížení emisí z těžby je, že snížení bylo dosaženo z těžby provedené v příslušném kalendářním roce, a to v kterékoli zemi (tj. nejen v České republice či Evropské unii), a současně není vyžadována žádná fyzická souvislost mezi dodanou pohonnou hmotou a započítaným snížením emisí z těžby. Možnost využití snížení emisí z těžby je však poměrně výrazně omezena možností zohlednit je pouze do výše 1 % základní hodnoty produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty.

Vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot

Ustanovení § 20c až § 20e s účinností od 1. ledna 2019 zavedla povinnost kvartálního vykazování úspory emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...