dnes je 6.6.2023

Input:

111/2023 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 111/2023 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 31. března 2023
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
v z. prof. PaedDr. Wildová, CSc., v. r.
 
vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
 
 
 
 
 
 
Příloha
 
 
 
 
 
 
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Název
IČO
Sídlo
Datum nabytí právní moci rozhodnutí*
Rozhodnutí platné do
1
Agritec Plant Research s.r.o.
26784246
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk
27. října 2021
26. října 2026
2
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
67985912
Letenská 4, 118 01 Praha 1
8. prosince 2021
7. prosince 2026
3
Astronomický ústav AV ČR, v. v i.
67985815
Fričova 298, 251 65 Ondřejov
10. února 2023
12. února 2028
4
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
19. ledna 2023
10. února 2028
5
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
25. ledna 2023
5. února 2028
6
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Průmyslová 595, 252 50 Vestec
11. února 2023
15. března 2028
7
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
67985939
Zámek 1, 252 43 Průhonice
20. ledna 2023
5. února 2028
8
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
13. dubna 2018
27. dubna 2023
9
Centrum výzkumu Řež s. r. o.
26722445
Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež
4. ledna 2019
3. ledna 2024
10
COMTES FHT a. s.
26316919
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
14. prosince 2018
3. ledna 2024
11
Česká geologická služba
00025798
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
30. prosince 2020
23. ledna 2026
12
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
3. května 2018
2. května 2023
13
ENKI, o. p. s.
25173154
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
13. dubna 2018
12. dubna 2023
14
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
7. června 2018
6. června 2023
15
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
00159816
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
26. června 2018
25. června 2023
16
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
67985955
Jilská 361/1, 110 01 Praha 1
18. března 2023
23. března 2028
17
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68378271
Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
28. února 2023
1. března 2028
18
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985823
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
25. ledna 2023
12. února 2028
19
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
67985530
Boční II/1401, 141 31 Praha 4
5. dubna 2018
10. května 2023
20
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985831
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
11. května 2019
30. května 2024
21
Institut klinické a experimentální medicíny
00023001
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha
20. dubna 2018
19. dubna 2023
22
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
60076658
Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice
21. ledna 2023
5. února 2028
23
Masarykova univerzita
00216224
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
21. ledna 2023
22. února 2028
24
Masarykův onkologický ústav
00209805
Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno
30. října 2021
3. listopadu 2026
25
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
67985921
Gabčíkova 2362/10,182 00 Praha 8
1. dubna 2020
31. března 2025
26
Mendelova univerzita v Brně
62156489
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
25. ledna 2023
5. února 2028
27
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
61388971
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
18. března 2023
23. března 2028
28
Národní technická knihovna
61387142
Technická 2710/6, 160 80 Praha 6
30. října 2019
29. října 2024
29
Národní ústav duševního zdraví
00023752
Topolová 748, 250 67 Klecany
26. května 2018
25. května 2023
30
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
67985998
Politických vězňů 936/7, 111 00 Praha 1
10. února 2023
10. března 2028
31
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
68378009
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
9. prosince 2020
4. ledna 2026
32
Ostravská univerzita
61988987
Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava
18. června 2022
6. července 2027
33
Slezská univerzita v Opavě
47813059
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
8. května 2018
7. května 2023
34
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
68378017
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
7. dubna 2018
6. dubna 2023
35
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378025
Jilská 1, 110 00 Praha 1
17. února 2023
16. února 2028
36
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
86652052
Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4
29. března 2022
28. března 2027
37
Technická univerzita v Liberci
46747885
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
29. března 2023
28. března 2028
38
The Extreme Light Infrastructure ERIC
10974938
Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany
30. července 2022
29. července 2027
39
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
62243136
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
25. října 2018
24. října 2023
40
Univerzita Hradec Králové
62690094
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
17. února 2023
24. března 2028
41
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
44555601
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
4. dubna 2018
27. dubna 2023
42
Univerzita Karlova
00216208
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
9. března 2023
14. března 2028

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...