dnes je 18.7.2024

Input:

264/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění účinném k 24.4.2019

č. 264/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
v čl. LI v bodě 7 v § 299 odst.1 písm. c) vládá slova
218/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
v čl. LXX mění počátek účinnosti
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
v čl. LXX mění počátek účinnosti
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtyřicátou třetí
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
v čl. LXX mění počátek účinnosti
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
ruší slova v čl. LXX
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část padesátou první
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část padesátou čtvrtou
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší v čl. LII bod 2
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část sedmnáctou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část dvacátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Čl. I
V zákoně č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se v § 138 odst. 2 bod 3 zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 20/1975 Sb.
Čl. II
V zákoně č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, se čl. I a II zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům
Čl. III
V zákoně č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se § 18 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 188/1988 Sb.
Čl. IV
V zákoně č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se čl. I, čl. II a čl. IV zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Čl. V
V zákoně č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se § 4 zrušuje.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 264/1992 Sb.
Čl. VI
V zákoně č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se čl. VIII zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 590/1992 Sb.
Čl. VII
V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se čl. III a IV zrušují.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 37/1993 Sb.
Čl. VIII
V zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb., se část třetí zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb.
Čl. IX
V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se čl. V a XIV zrušují.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 287/1995 Sb.
Čl. X
V zákoně č. 287/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, se čl. II zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 138/1996 Sb.
Čl. XI
V čl. III zákona č. 138/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se bod 1 zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 167/1999 Sb.
Čl. XII
V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...