dnes je 10.6.2023

Input:

634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o správních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění některé položky Sazebníku (15 novelizačních bodů)
48/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění některé položky Sazebníku (11 novelizačních bodů)
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v položce 65 části IV přílohy mění písm. b) a c) a ruší písm. d), nové přechodné ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 6 odst. 8 a doplňuje slova v příloze pol. 66 písm. b)
81/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v části I přílohy mění položku 3 a 22
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 2 písm. a) a položkách č. 3, 4 a 5 přílohy vkládá slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 2 písm. a) a položkách č. 3, 4 a 5 přílohy vkládá slova
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
v položce 78 přílohy ruší písm. c) a v položce 101 vkládá písm. d) a e)
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v příloze mění pol. č. 115 a č. 157 písm. c)
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v příloze mění položku č. 64
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v příloze mění pol. 116 a 117a
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
v položce č. 22 přílohy vkládá písm. j) a k)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v části I přílohy vkládá v položce 17 bod 5 a v položce 18 mění písm. a)
215/2006
(k 22.5.2006)
v příloze mění pol. č. 77
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v položce č. 26 přílohy vkládá písm. h) až j)
227/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v příloze vkládá novou pol. č. 102A
235/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v příloze mění položku č. 67
312/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
v položce č. 10 přílohy vkládá písm. d)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění, položku 1 Sazebníku
106/2007 Sb.
(k 1.3.2008)
v příloze mění položky 115 písm. e) a 157 písm. c)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze mění položky č. 1 a 99
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze mění položku č. 3
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
v příloze mění pol. č. 28
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění celkem 22 novelizačních bodů
38/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
v příloze vkládá položku č. 105a
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění pol. č. 10, 24 a 155; nové přechodné ustanovení
140/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
v příloze mění pol. č. 115 a 157
182/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění položky 72, 73 a 93; ruší položku 68
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění položky č. 7, 17 bod 5 a 22 písm. a) a b)
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění položky č. 65 a 66
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v příloze mění položky č. 3, 11 a 12
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v příloze mění položku č. 10
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
v příloze mění položku č. 102A
297/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze mění pol. č. 95
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
v příloze mění pol. č. 4 a 151
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze vkládá v pol. č. 40 písm. f)
312/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
v příloze mění položku č. 74
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v příloze mění položky č. 9 a 162
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
v příloze mění v položce 94 písm. b
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
141/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění položku č. 100
197/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
v příloze mění položku č. 115 a 157
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze položku č. 22
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst. 2 a v příloze položky č. 3, 8, 16, 116
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 5 odst. 6 a v příloze položky č. 1 a 3; ruší § 9
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v příloze mění položku č. 6
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v příloze mění položky č. 49, 55 a 56
346/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v příloze mění položku č. 15 a 61
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
v příloze mění položku č. 65
132/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
v příloze mění položku č. 67
148/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v příloze mění položky č. 32 a 60
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v příloze mění položky č. 110 a 112
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
v příloze mění položku č. 66 písm. d)
343/2010 Sb.
(k 7.12.2010)
v příloze mění položku č. 105 písm. a)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
v příloze mění položku č. 144, 144A a 162
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
v příloze mění pol. č. 116
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v příloze mění položku č. 1
105/2011 Sb.
(k 22.4.2011)
v příloze mění položku č. 7
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
v příloze vkládá novou položku č. 26A
134/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
v příloze mění položku č. 58
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
v příloze vkládá novou položku č. 36a
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
v příloze mění položky č. 65 a 66
245/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
v příloze mění položky č. 81 až 86
249/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 106
255/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 3
262/2011 Sb.
(k 17.11.2011)
v příloze mění položky č. 3, 4 a 5
300/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění v pol. č. 21 písm. b); nové přechodné ustanovení
308/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položky č. 69, 70, 71, 72 a 73
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze položky č. 5, 17, 26, 27 a 36
344/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položky č. 76 a 94
349/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 120
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší položku 102 přílohy
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 10 písm. a)
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 2 písm. a)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze mění položky č. 25 a 45
428/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položky č. 65 a 66
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 21; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 4
472/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v příloze mění položku č. 10
19/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze mění položku č. 10
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
v položce 65 bodě 2 přílohy ruší písm. a)
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
v příloze mění pol. č. 22 písm. j) a k)
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
v příloze mění položku č. 34
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
v příloze mění položku č. 24
172/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
v příloze mění v pol. č. 66 bod 9 písm. a) a b)
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze vkládá v položce č. 10 písm. f)
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze vkládá položku č. 113
225/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
v příloze mění položku č. 22
274/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze mění položku č. 3
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položky č. 17, 18, 19 a 20
359/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položky č. 74 a 75
399/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
v příloze mění položku č. 65
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č. 1 písm. i)
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č 3, 4, 16, 119 a 120
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění pol. č. 67 a vkládá pol. č. 67a
502/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č 1
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění položku č 119
50/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
v příloze vkládá novou položku č. 99a
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
v příloze mění pol. č. 20 a č. 96
102/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
v příloze mění bod 13 položky 34
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
v příloze mění pol. č. 30, 31 a 33
185/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
v příloze mění položku č 10
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 8 a č. 159
232/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 87
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 26
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
v příloze mění pol. č. 65 a 66; nové přechodné ustanovení
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 20 a č. 120
273/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 100 a vkládá pol. č. 100A
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 93 písm. a); nové přechodné ustanovení
281/2013 Sb.
(k 30.9.2013)
v příloze mění pol. č. 103
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze pol. č. 9 písm. a)
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 2 písm. a) a v příloze pol. č. 9 a 22
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
v příloze mění pol. č. 1
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
v příloze mění položku č. 162
127/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
v příloze mění pol. č. 45 až 57
187/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 37, 38, 39 a 40
249/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 3, 11 a 154; vkládá novou položku č. 25a; nové přechodné ustanovení
257/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění pol. č. 121; nové přechodné ustanovení
259/2014 Sb.
(k 4.12.2014)
v příloze mění položku č. 60
264/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
v příloze mění položku č. 72
268/2014 Sb.
(k 1.4.2015)
v příloze mění položku č. 97
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v příloze mění položku č. 1
81/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
v příloze mění položku č. 41
103/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
v příloze mění položku č. 23
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
v příloze mění položku č. 2
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
v příloze mění pol. č. 22, 30, 32 a 160
224/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
v příloze vkládá položku č. 102
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
v příloze mění položku č. 36
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
v příloze mění pol. č. 116 a 117A
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
v příloze mění pol. č. 2, 3, 8, 115, 157 a 158
113/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
v příloze mění položku č. 1
126/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
v příloze mění pol. č. 7, 22 a 108
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
v příloze mění pol. č. 5 a 22; nové přechodné ustanovení
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
v příloze mění pol. č. 65 a 66; nové přechodné ustanovení
188/2016 Sb.
(k 15.6.2016)
v příloze mění položku č. 21; nové přechodné ustanovení
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
v příloze mění pol. č. 30, 31 a 33
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
v příloze mění pol. č. 1 a 123
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
v příloze mění pol. č. 10 a 65
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
v příloze mění pol. č. 106 a 107
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
v příloze mění pol. č. 11, 12 a 22
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
v příloze mění pol. č. 58 a 59; vkládá pol. č. 59a
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
v příloze mění pol. č. 95
369/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
v příloze vkládá novou pol. 27a
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
v příloze mění poznámky pol. č. 26
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 odst. 2 písm. e) a v příloze pol. č. 1 bod 1 písm. d)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
v příloze mění pol. č. 17 a 114
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
v příloze mění pol. č. 8 a 115; nové přechodné ustanovení
199/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
v příloze mění pol. č. 26
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
v příloze mění pol. č. 25
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
v příloze mění pol. č. 65; nové přechodné ustanovení
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
v příloze mění pol. č. 9; nové přechodné ustanovení
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
v příloze mění pol. č. 116 a 144A; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
v příloze mění pol. č. 17 a 18
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
v příloze mění pol. č. 22
261/2017 Sb.
(k 16.11.2017)
v příloze mění pol. č. 48, 49, 50, 51, 52, 54 a 55
289/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
v příloze mění pol. č. 24
295/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
v příloze mění pol. č. 3, 14 a 88
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
v příloze mění pol. č. 83
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 8 odst. 2 a v příloze pol. č. 70, 71, 72 a 73
304/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
v příloze mění pol. č. 34
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
v příloze mění pol. č. 65; nové přechodné ustanovení
90/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
v příloze mění pol. č. 105a
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
v příloze mění pol. č. 65; nové přechodné ustanovení
193/2018 Sb.
(k 1.4.2019)
v příloze mění pol. č. 26
286/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
v příloze mění ustanovení části XI
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
v příloze mění pol. č. 22 a 66
135/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
v příloze mění pol. č. 38 a č. 39
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
v příloze mění pol. č. 22, 116, 117A, 144, 144A a 162; nová přechodná ustanovení
209/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
v příloze mění pol. č. 93; nové přechodné ustanovení
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze vkládá novou položku 22A
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze vkládá v položce 3 písm. h)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
v příloze mění pol. č 2, 3, 4, 5 a 92
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
v příloze mění pol. č. 120
368/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
v příloze mění pol. č. 69, 71, 72 a 73
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
369/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
v příloze mění pol. č. 80 až 86 a 94
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
vkládá § 9
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
v příloze mění pol. č. 34
117/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze vkládá novou položku 25b; nové přechodné ustanovení
ve znění zák. č. 422/2020 Sb.
119/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
v příloze mění pol. č. 65
334/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
v příloze mění pol. č. 90 a ruší pol. č. 91
336/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze mění pol. č. 23
337/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
v příloze mění pol. č. 26
501/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
v příloze mění pol. č. 74 a 75; nová přechodná ustanovení
524/2020 Sb.
(k 11.12.2020)
v příloze mění pol. č. 65
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
v příloze mění pol. č. 122
13/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
v příloze mění pol. č. 30 a 31
14/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
v příloze mění pol. č. 31
90/2021 Sb.
(k 26.5.2021)
v příloze mění pol. č. 97
261/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 4
270/2021 Sb.
(k 20.7.2021)
v příloze pol. č. 8 nabývá účinnosti ustanovení upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
v příloze mění pol. č. 3, 8 a 157
270/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
v příloze pol. č. 157 nabývají účinnosti ustanovení bodů 1 až 4
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
v příloze mění pol. č. 116 a 162; nové přechodné ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
v příloze mění pol. č. 17, 18 a 20
300/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
v příloze mění pol. č. 5 a 150
362/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
v příloze vkládá v pol. č. 23 písm. f) a g)
366/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 99A
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 99
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
v příloze mění pol. č. 110 a 112
426/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
v příloze mění pol. č. 58, 59 a 59a
91/2022 Sb.
(k 11.5.2022)
v příloze mění pol. 65 bod 3
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
v příloze mění pol. 65 a 66
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
v příloze mění pol. 34
225/2022 Sb.
(k 20.8.2022)
v příloze mění pol. 60
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
v příloze mění pol. č. 14, 68, 69, 70, 72 a 73
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
v příloze mění pol. č. 97 a 98
372/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
v příloze mění pol. č. 37
376/2022 Sb.
(k 22.12.2022)
v příloze mění pol. č. 97
431/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
v příloze mění pol. 51 a 52
432/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
v příloze mění pol. č. 26 a 27
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
v příloze mění pol. č. 26 - dosud neuvedeno
458/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
v příloze mění pol. 1
88/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
v příloze mění pol. 22
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky”) a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad”).
§ 2
Předmět poplatků
(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen „úkon”). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen „sazebník”). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.
(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.
§ 4
Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek”). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
§ 5
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.
(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.
(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.
(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.
(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.
(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.
§ 6
Placení poplatku
(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).
(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.
(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž
a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo
b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.
(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.
(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.
(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.
(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
§ 7
Vracení poplatku
(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,
a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,
b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,
c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.
(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen „přeplatek na poplatku”).
(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.
(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.
(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.
(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.
§ 8
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,
d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),
f) pro účely využití volebního práva,
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.
(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.
§ 9
Sleva na poplatku
Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§ 10
Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu
(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.
(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.
§ 11
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 12
Zmocňovací ustanovení
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.
3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.
§ 14
Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.
* * *
Článek XIX zákona č. 56/2006 Sb. zní:
Čl. XIX
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek IV zákona č. 130/2008 Sb. zní:
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.
* * *
Článek VI zákona č. 297/2008 Sb. zní:
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek IV zákona č. 300/2011 Sb. zní:
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.
* * *
Článek LXXVIII zákona č. 458/2011 Sb. zní:
Čl. LXXVIII
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
* * *
Článek XIII zákona č. 241/2013 Sb. zní:
Čl. XIII
Přechodné ustanovení
Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.
* * *
Článek XIX zákona č. 279/2013 Sb. zní:
Čl. XIX
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek II zákona č. 249/2014 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.
* * *
Článek III zákona č. 257/2014 Sb. zní:
Čl. III
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek VIII zákona č. 137/2016 Sb. zní:
Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek VIII zákona č. 148/2016 Sb. zní:
Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek XV zákona č. 188/2016 Sb. zní:
Čl. XV
Přechodná ustanovení
1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
* * *
Článek VI zákona č. 206/2017 Sb. zní:
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek XVI zákona č. 222/2017 Sb. zní:
Čl. XVI
Přechodné ustanovení
Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek IX zákona č. 204/2017 Sb. zní:
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek XI zákona č. 371/2017 Sb. zní:
Čl. XI
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek VII zákona č. 195/2017 Sb. zní:
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.
* * *
Článek VII zák. č. 171/2018 Sb. zní:
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek XI zák. č. 176/2019 Sb. zní:
Čl. XI
Přechodná ustanovení
1. Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek VI zák. č. 209/2019 Sb. zní:
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek IV zák. č. 117/2020 Sb. zní:
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021.
* * *
Článek V zák. č. 501/2020 Sb. zní:
Čl. V
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve správních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, nepodléhají správnímu poplatku.
* * *
Článek VIII zák. č. 274/2021 Sb. zní:
Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Přijetí žádosti o vydání nového dokladu za doklad vydaný podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.
Příloha
Sazebník
ČÁST I
Položka 1
 
1. Přijetí žádosti nebo návrhu
 
a)
o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav
Kč 300
b)
o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování
Kč 300
c)
o prominutí příslušenství daně
Kč 1 000
d)
o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí
Kč 400
e)
na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně
Kč 300
f)
o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku
Kč 300
g)
o povolení úlevy na dani nebo cle
Kč 1 000
h)
na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních
Kč 1 000
i)
na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních
Kč 200
j)
o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně
Kč1 000
k)
na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních daních
Kč 2 000
l)
na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty
Kč 2 000
m)
o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem
Kč 2 000
n)
o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu
10 000 Kč
 
 
 
2. Vydání potvrzení
 
a)
o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu
Kč 100
b)
o daňovém domicilu
Kč 100
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.
Položka 2
 
a)
Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis
Kč 50
b)
Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku
Kč 20
každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží
c)
Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Kč 50
za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku
d)
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu
Kč 100
e)
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Kč 100
f)
Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958
Kč 200
za každou i započatou hodinu
Osvobození
1. Od poplatku podle písmen a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.
Položka 3
 
a)
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu
Kč 50
za každou i započatou stránku

Kč 40
na technickém nosiči dat

Kč 15
za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
b)
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b) , anebo osvědčení o rodném čísle
Kč 100
c)
Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3)
Kč 5
za každou i započatou stránku
d)
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
Kč 100 
za první stránku

Kč 50
za každou další i započatou stránku
e)
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c) za každou kontaktovanou osobu
Kč 500
f)
Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace2d)
 
 
   - nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy
Kč 5 000
 
   - vzniká, nebo je mu poskytnuta
Kč10 000
g)
Poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
Kč 100
h)*)
Vydání částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
Kč 6
za každou první až stou stránku v případě černobílého tisku


Kč 3
za každou další i započatou stránku v případě černobílého tisku


Kč 8
za každou první až stou stránku v případě barevného tisku


Kč 5
za každou další i započatou stránku v případě barevného tisku
*) Poznámka Fulsoft: písm. h) nabývá účinnosti dne 1.1.2024.
Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.
Zmocnění
1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a) , jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob7) .
4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d) .
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.
Položka 4
 
a)
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
Kč 30
za každou i započatou stránku
b)
Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby
Kč 30
za každou i započatou stránku konvertované listiny
c)
Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby
Kč 30
za každou i započatou stránku konvertované listiny
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Předmětem poplatku není
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
Položka 5
 
a)
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
Kč 30
a každý podpis nebo otisk razítka
b)
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí
Kč 300
c)
Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v České republice, za účelem použití daného dokladu v zahraničí
Kč 100
a každý podpis nebo otisk razítka
d)
Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí
Kč 100
za každý podpis nebo otisk razítka
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.
2. Zahrnuje-li úkon uvedený v písmenech a), c) a d) současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.
Položka 6
 
a)
Zápis zemědělského podnikatele do evidence8)
Kč 1 000
b)
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)
Kč 500
c)
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8)
Kč 100
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8) .
Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.
Položka 7
 
Přijetí žádosti o vydání
a)
nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 100,-
b)
rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 1 000
c)
rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 500
d)
rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 500
e)
rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 1 000
f)
rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až e) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 500
Položka 8
 
1.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
 
 
a)
při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
Kč 1 000
 
b)
při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 500
 
c)
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 500
2.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
 
 
a)
při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
Kč 500
 
b)
při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 250
 
c)
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 250
3.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let
 
 
a)
při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
Kč 500
 
b)
při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 250
 
c)
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 250
 
d)
při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 500
4.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let
 
 
a)
při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
Kč 300
 
b)
při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 200
 
c)
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 100
 
d)
při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč 300
5.
Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
 
 
a)
osobám, které dosáhly věku 15 let
Kč 200
 
b)
osobám mladším 15 let
Kč 100
6.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let
Kč 100
7.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky
Kč 200
8.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy
Kč 200
9.
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
Kč 200
10.
Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti
Kč 100
11.
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
Kč 100
12.
Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti
Kč 100
13.
Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě
Kč 2 000
14.
Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě
Kč 500
15.
Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi
Kč 500
16.
Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky
Kč 500
17.
Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností
Kč 100
Osvobození
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.
5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.
Poznámka
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.
Položka 9
 
a)
Vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze
Kč 30
b)
Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci
Kč 500
c)
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnám cizinci
Kč 250
d)
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení
Kč 25 000
e)
Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení
Kč 15 000
f)
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí
Kč 5 000
g)
Vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
Kč 200
Poznámka
Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.
Položka 10
 
a)
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Kč 100
b)
Vydání osvědčení o tuzemském právu
Kč 2 000
c)
Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a)
Kč 200
d)
Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole
Kč 1 000
e)
Zápis do seznamu insolvenčních správců
Kč 5 000
f)
Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle zákona o insolvenčních správcích
Kč 5 000
g)
Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů
Kč 5 000
Poznámka:
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26) , vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.
Položka 11
 
Vydání povolení změny
 
a)
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení
Kč 100
b)
jména nebo příjmení v ostatních případech
Kč 1 000
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.
Položka 12
 
a)
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky
Kč 3 000
b)
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
Kč 2 000
c)
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
Kč 1 000
d)
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem
Kč 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.
Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
Položka 13
 
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
 
 
- na 1 den
Kč 30
 
- na 5 dní
Kč 50
 
- na 30 dní
Kč 70
 
- na 6 měsíců
Kč 100
 
- na 12 měsíců
Kč 150
 
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce
Kč 75
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou
Kč 1 000
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev
Kč 500
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev
Kč 200
Předmětem poplatku není
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.
Poznámka
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
Položka 14
 
1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
 
a)
30 dní
Kč 200
 
b)
1 rok
Kč 100
 
c)
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Kč 50
 
d)
3 roky
Kč 200
 
e)
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Kč 100
 
f)
10 let
Kč 500
 
g)
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Kč 250
 
j)
na dobu neurčitou
Kč 1 000
2. Povolení výkonu rybářského práva
Kč 2 000
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Položka 15
 
a)
Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10)
Kč 50 000
b)
Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11)
Kč 200
c)
Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států
Kč 100 000
d)
Vydání povolení k pobytu v Antarktidě
Kč 5 000
e)
Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13)
Kč 200
f)
Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy
Kč 200
Osvobození
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Poznámka
Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.
Položka 16
 
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)
Kč 100
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
Položka 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vydání povolení změny využití území
 
a)
do výměry 5 000 m2 včetně
Kč 1 000
 
b)
nad výměru 5 000 m2
Kč 3 000
2. Vydání povolení dělení nebo scelování pozemků
Kč 1 000
3. Stanovení ochranného pásma
Kč 2 000
4. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Kč 5 000
Poznámka
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební úřad podle § 35 stavebního zákona.
Položka 18
 
1.
Vydání povolení záměru
 
 
a)
ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci
Kč 4 000
 
b)
ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty
Kč 10 000
 
c)
ke stavbě rodinného domu
Kč 800
 
d)
ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
Kč 500
 
e)
ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů
Kč 800
a 400 Kč za čtvrté a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
 
f)
ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)
Kč 10 000
 
g)
ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Kč  300
 
h)
ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
Kč  3 000
 
i)
ke stavbě technické infrastruktury
Kč  1 000
2.
Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení
Kč  1 000
3.
Vydání povolení změny záměru před dokončením
Kč  1 000
4.
Vydání kolaudačního rozhodnutí
Kč  1 000
5.
Vydání povolení předčasného užívání
Kč  1 000
6.
Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu
Kč  1 000
7.
Vydání povolení odstranění
Kč  500
8.
Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z požadavků na výstavbu
Kč  5 000
9.
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)
Kč  500
10.
Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem
Kč 10 000
11.
Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora
Kč 10 000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka.
Poznámky
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební úřad podle § 35 stavebního zákona.
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Položka 19
 
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)
Kč 5 000
Položka 20
 
Místní šetření nebo ohledání na místě
a)
za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu
Kč 500
b)
za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech
Kč 1 000
c)
za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu
Kč 2 000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.
Předmětem poplatku není
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení podle stavebního zákona a položky 21 a 60.
2. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
3. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení záměru.
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
3. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.
Položka 21
 
Přijetí žádosti o
a)
vydání základního povolení k provozování hazardní hry
Kč 5 000
b)
změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování
Kč 3 000
c)
povolení k umístění herního prostoru
Kč 4 000
d)
změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování
Kč 2 500
Položka 22
 
a)
Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)
Kč 2 000
b)
Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění
Kč 1 000
c)
Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského profesního průkazu82) pro usazení v jiném členském státě Evropské unie než Česká republika
Kč 1 000
d)
Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými díly („povolení k restaurování”)21) a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů („povolení k provádění archeologických výzkumů”)83)
Kč 2 000
e)
Udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků podle atomového zákona
Kč 500
f)
Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)
Kč 50
g)
Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24)
Kč 100 000
h)
Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vytvářející důvěru
Kč 25 000
i)
Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace
Kč 100 000
j)
Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26)
Kč 10 000
k)
Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci
Kč 1 500
l)
Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu k)
Kč 500
m)
Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle zákona o vysokých školách26c) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany
Kč 3 000
n)
Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b)
Kč 1 000
o)
Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kč 5 000
p)
Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kč 4 000
q)
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kč 4 000
r)
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
Kč 1 000
s)
Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 100 000
t)
Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 50 000
u)
Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 100 000
v)
Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 50 000
w)
Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program
Kč 1 000
x)
Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program
Kč 1 000
Položka 22A
 
Vydání průkazu
 
a)
znalce podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Kč 500
b)
tlumočníka podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Kč 500
Položka 23
 
a)
Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)
 
1.
na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně
Kč 1 000
 
2.
na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu
Kč 10 000
 
3.
na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše
Kč 10 000
 
4.
 na obchod s elektřinou a na obchod s plynem
Kč 100 000
b)
Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)
 
1.
změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie
Kč 1 000
 
2.
zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení
Kč 500
 
3.
státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení
Kč 10 000
 
4.
prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení
Kč 500
c)
Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
Kč 1 000
d)
Vydání oprávnění energetického specialisty27a) k
 
 
1.
 zpracování energetického auditu a energetického posudku
Kč 1 000
 
2.
 zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
Kč 1 000
 
3.
 provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie
Kč 1 000
 
4.
 provádění kontroly klimatizačních systémů
Kč 1 000
e)
Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a) za každé oprávnění
Kč 200
f)
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích
Kč 10 000
g)
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích
Kč 5 000
Předmětem poplatku není
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.
Položka 24
 
a)
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
Kč 1 000
b)
Další ohlášení živnosti
Kč 500
c)
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
Kč 1 000
d)
Přijetí další žádosti o koncesi
Kč 500
e)
Změna rozhodnutí o udělení koncese
Kč 500
f)
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
Kč 500
g)
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
Kč 100
h)
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost
Kč 20
za každou i započatou stránku
i)
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli
Kč 5
j)
přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona
Kč 50
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26) , vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
Položka 25
 
1.
a)
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a)
Kč 1 000
b)
Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a) nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je změna
 
 
-
rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,
 
 
-
místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo
 
 
-
doby platnosti oprávnění
Kč 500
c)
Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení
Kč 150
d)
Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75a)
Kč 100
2.
a)
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách
Kč 1 000
b)
Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách
Kč 500
c)
Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto rozhodnutí
Kč 100
d)
Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí
Kč 100
e)
Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách
Kč 150
Předmětem poplatku není
1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
Poznámka
Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.
Položka 25a
 
a)
Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu
Kč 2 000
b)
Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem je peněžité plnění
 
 
  1. do částky 20 000 Kč včetně
Kč 1 000
 
  2. v částce vyšší než 20 000 Kč
5 % z této částky,
nejvýše Kč 1 000 000
c)
Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění
Kč 2 000
Předmětem poplatku není
Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.
Položka 25b
 
a)
Vydání českého národního průkazu průvodce I. stupně
Kč 1 000
b)
Vydání českého národního průkazu průvodce II. stupně
Kč 1 000
c)
Vydání českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně po změně údajů
Kč 200
d)
Vydání duplikátu českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený
Kč 500
ČÁST II
Položka 26
 
a)
Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele, s výjimkou zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka, v registru silničních vozidel, jde-li
 
 
- o motocykl do 50 cm3)
Kč 300
 
- o motocykl nad 50 cm3) včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky
Kč 500
 
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
Kč 800
 
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
Kč 500
 
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
Kč 700
b)
Vyřazení vozidla z provozu
Kč 200
c)
Vydání tabulky registrační značky
Kč 200
za každou tabulku
d)
Vydání tabulky registrační značky na přání
Kč5 000
za každou tabulku
e)
Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou
Kč 600
za každou tabulku
f)
Vydání tabulky zvláštní registrační značky
Kč 500
za každou tabulku
g)
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel včetně zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka
Kč 50
za každou změnu
h)
Vydání řidičského průkazu
Kč 200
i)
Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě
Kč 700
j)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Kč 50
k)
Vydání karty podniku
Kč 700
l)
Vydání karty dílny
Kč 700
m)
Vydání karty řidiče
Kč 700
n)
Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu
Kč 300
o)
Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech
Kč 500
p)
rezervace registrační značky s výjimkou registrační značky na přání
Kč 100
q)
vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu
Kč 500
r)
zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu
Kč 200
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29) .
4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.
Předmětem poplatku není
1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu30) .
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.
Položka 26A
 
Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Kč 1 000
Položka 27
 
1.
Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
Kč 5 000
2.
Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti
Kč 5 000
3.
Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li o schválení podle bodu 1 nebo 2
Kč 2 000
4.
Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla
Kč 1 000
5.
Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
Kč 2 500
6.
Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti
Kč 2 500
7.
Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li o změnu schválení podle bodu 5 nebo 6
Kč 1 000
8.
Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla
Kč 500
9.
Schválení hromadné přestavby vozidla
Kč 2 000
10.
Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla
Kč 2 000
11.
Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti výbavy vozidla
Kč 1 000
12.
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla
Kč 3 000
13.
Schválení přestavby vozidls
Kč 1 000
14.
Povolení výjimky z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat
Kč 1 000
15.
Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
Kč 2 500
16.
Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
Kč 1 250
Osvobození
Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis údajů do registru silničních vozidel a do dokladů k vozidlu.
Položka 27A
 
a)
Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny
Kč100
b)
Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny
Kč100
c)
Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na základě povolení k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny
Kč100
Položka 28
 
a)
Vydání registrace k provozování autoškoly
Kč 2 000
b)
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly
Kč 1 000
c)
Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole
Kč 300
d)
Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole
Kč 100
e)
Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů
Kč 1 000
f)
Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů
Kč 100
g)
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)
Kč 200
h)
Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b)
Kč 700
i)
Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c)
Kč 3 000
j)
Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d)
Kč 3 000
Položka 29
 
a)
Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly
Kč 3 000
b)
Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly
Kč 500
c)
Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí
Kč 1 500
d)
Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí
Kč 300
e)
Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí
Kč 200
Položka 30
 
a)
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění
Kč 700
b)
Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění
Kč 1 500
c)
Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani
Kč 300
d)
Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění
Kč 700
e)
Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění
Kč 1 500
f)
Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu
Kč 700
g)
Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence
Kč 1 500
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.
Osvobození
Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Položka 31
 
a)
Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
 
   - týden
Kč 300
 
   - měsíc
Kč 800
b)
Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice
Kč 1 500
c)
Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně
Kč 1 000
d)
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu
Kč 100
e)
Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem
Kč 200
f)
Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A
Kč 1 000
g)
Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A-I
Kč 200
h)
Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B
Kč 200
i)
Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní
Kč 1 500
k)
Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu v rámci programu střelecké přípravy
Kč 1 000
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
Osvobození
Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.
Položka 32
 
a)
Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)
Kč 10 000
b)
Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) nebo doplňku zbraně31)
Kč 150
c)
Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou
Kč 500
d)
Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31)
Kč 100
e)
Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie
Kč 500
f)
Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31)
Kč 10000
g)
Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku
50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)
h)
Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně
Kč 300
i)
Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31)
Kč 1 000
Položka 33
 
a)
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva
Kč 800
b)
Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva nebo žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy munice
Kč 300
c)
Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici
Kč 1 500
d)
Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
Kč 700
e)
Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu
Kč 700
f)
Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu
Kč 100
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 34
 
1.
Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)
 
a)
k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
 
 
 
   - za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy
Kč 300
 
 
   - každou mezikrajskou linku
Kč 500
 
b)
k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku
Kč 5 000
 
c)
k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku
Kč 1 000
2.
Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
 
a)
k provedení jedné přepravy
Kč 1 000
 
b)
k provedení 2 až 5 přeprav
Kč 4 000
 
c)
k provedení neomezeného počtu přeprav
Kč 20 000
3.
Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby
Kč 5 000
4.
Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy
Kč 5 000
5.
Vydání eurolicence32)
Kč 1 000
6.
Vydání opisu eurolicence32)
Kč 200
7.
Vydání osvědčení řidiče32)
Kč 500
8.
Vydání opisu osvědčení řidiče32)
Kč 500
9.
Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32)
Kč 500
10.
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) v elektronické podobě
Kč 50
11.
Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) v listinné podobě za každou i započatou stránku
Kč 50
12.
Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32)
Kč 5 000
13.
Vydání osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
Kč 200
14.
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí
Kč 200
15.
Vydání průkazu řidiče taxislužby
Kč 500
16.
Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby
Kč 500
Zmocnění
Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 4 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
Předmětem poplatku není
1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.
2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.
4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.
Položka 35
 
Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívám vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity
A. Ve vnitrostátní dopravě
 
a)
přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry
Kč 1 200
b)
největší povolenou hmotnost do 60 t včetně
Kč 2 500
c)
největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)
Kč 6 000
 
B. V mezinárodní dopravě
 
a)
přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m
Kč 4 500
b)
v ostatních případech
 
 
největší povolená hmotnost (v t)
do 60 včetně
nad 60
nad 80
nad 100
nad 120
nad 150
I
 
 
 
 
 
 
sazba v Kč
6000
12 000
20 000
30 000
40 000
60 000
 
překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)
3 - 10
11 - 20
21 - 30
nad 30
II
 
 
 
 
sazba v Kč
5 000
15 000
30 000
60 000
 
celková šířka v mm
nad 3 500
nad 4 000
nad 4 500
nad 5 000
nad 5 500
III
 
 
 
 
 
sazba v Kč
3 000
6 000
10 000
15 000
20 000
IV
 
v případě tranzitní dopravy
Kč 25 000
Celkový poplatek I+II+III+IV
 
Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
Zmocnění
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
Poznámka
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
Položka 36
 
a)
Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
 
 
   - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
Kč 100
 
   - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
Kč 500
 
   - delší než 6 měsíců
Kč 1 000
b)
Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo na silnici I. třídy
Kč 1 000
c)
Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci
Kč 500
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu33) .
Položka 36a
 
a)
Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací
Kč 300
b)
Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací
Kč 2 000
ČÁST III
Položka 37
 
1.
Vydání lodního deníku
Kč 1 000
2.
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti inspektora určeného technického zařízení
Kč 1 000
3.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla
Kč  500
4.
Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu
Kč 400
5.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo oprávnění k obsluze plovoucího stroje
Kč 300
6.
Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti strojmistra podané z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu
Kč 200
7.
Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké služební knížce
Kč 50
8.
Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2
Kč 500
9.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn
Kč 500
10.
Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu
Kč 400
11.
Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého
Kč 100
12.
Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících
Kč 3 000
13.
Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru
Kč 20 000
14.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla
Kč 500
15.
Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu
Kč 400
16.
Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v něm obsaženého
Kč 100
17.
Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla plavebním úřadem
Kč 500
18.
Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla
Kč 2 000
19.
Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby
Kč 1 500
20.
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu
Kč 1 500
21.
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu
Kč 200
Položka 38
 
a)
Vydání a prodloužení platnosti osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
 
-
malá plavidla
Kč 500
 
-
plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m
Kč 500
 
-
plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více
Kč 800
 
-
ostatní plavidla
Kč 1 000
b)
Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla
 
-
malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty
Kč 1 000
 
-
malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m3)
Kč 2 500
 
-
malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3) , nejvýše však 60 m3)
Kč 4 500
 
-
malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m3)
Kč 6 000
 
-
převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob
Kč 2 000
 
-
plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor
Kč 800
 
-
plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory
Kč 3 500
c)
Vydání cejchovního průkazu k plavidlu
 
-
určenému k přepravě nákladů
Kč 10 000
 
-
neurčenému k přepravě nákladů
Kč 5 000
d)
Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu
 
-
určenému k přepravě nákladů
Kč 5 000
 
-
neurčenému k přepravě nákladů
Kč 2 500
e)
Vystavení prozatímního osvědčení
Kč 300
f)
Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky
Kč 500
g)
Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle
Kč 100
za každý druh zařízení
Předmětem poplatku není
1. Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.
2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.
Poznámky
1. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.
2. Za provedení pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).
3. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).
Položka 39
 
a)
Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení
Kč 2 000
b)
Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla
Kč 6 000
c)
Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů
Kč 200
d)
Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů
Kč 100
e)
Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku
Kč 200
f)
Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku malých plavidel
Kč 100
g)
Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)
Kč 2 000
Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
Poznámka
Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.
Položka 40
 
a)
Vydání povolení pro zvláštní přepravu
Kč 1 500
b)
Vydání povolení k provozování pozemní části přístavu
Kč 2 000
c)
Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště
Kč 1 000
d)
Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel
Kč 2 000
e)
Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě
Kč 500
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.
Položka 41
 
a)
Vydání námořnické knížky
Kč 500
b)
Vydání průkazu způsobilosti
 
 
-
člena strážní služby
Kč 1 500
 
-
důstojníka
Kč 2 000
 
-
kapitána
Kč 3 000
 
-
ostatních členů posádky lodě
Kč 1 000
 
-
velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty
Kč 500
c)
Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti nebo jeho výměna
Kč 400
d)
Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti
 
 
-
důstojníka
Kč 2 000
 
-
kapitána
Kč 3 000
e)
Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený
Kč 400
f)
Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti
Kč 200
Položka 42
 
a)
Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li
 
-
o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně
Kč 10 000
 
-
o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m
Kč 15 000
 
-
o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě”)
Kč 100 000
 
-
o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům
Kč 130 000
b)
Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu
Kč 50 000
 
-
cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům
Kč 65 000
c)
Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li
 
 
-
o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně
Kč 5 000
 
-
o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m
Kč 10 000
Položka 43
 
a)
Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li
 
-
o námořní jachty
Kč 2 000
 
-
o námořní lodě
Kč 10000
b)
Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení
Kč 2 000
Položka 44
 
a)
Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě
Kč 10 000
b)
Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě
Kč 3 000
c)
Vydání lodních listin, jde-li
 
 
-
o námořní nebo rekreační jachty
Kč 1 000
 
-
o námořní lodě
Kč 2 500
Položka 45
 
a)
Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu
 
 
-
mezinárodní veřejné
Kč 20 000
 
-
mezinárodní neveřejné
Kč 15 000
 
-
vnitrostátní veřejné
Kč 10 000
 
-
vnitrostátní neveřejné
Kč 5 000
b)
Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu
15 % sazby poplatků podle písmene a) této položky
c)
Schválení provozní způsobilosti letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností
 
 
-
vyšší než 10 tun
Kč 50 000
 
-
10 tun a nižší
Kč 15 000
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.
Položka 46
 
Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu leteckých staveb
Kč 5 000
Položka 47
 
a)
Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy
Kč 80 000
b)
Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností
 
 
-
10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším
Kč 30 000
 
-
vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20
Kč 80 000
c)
Prodloužení platnosti nebo jiná změna osvědčení leteckého provozovatele nebo změna licence
Kč 3 000
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.
Položka 48
 
a)
Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností
 
 
-
vyšší než 10 tun
Kč 8 000
 
-
10 tun a nižší
Kč 3 000
b)
Vydání průkazu způsobilosti člena pilota letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel nebo jeho duplikátu
Kč 1 000
c)
Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.
Kč 100
d)
Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu nebo kvalifikace IR
Kč 5 000
e)
Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny
Kč 2 000
f)
Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou
Kč 500
g)
Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová kniha apod.)
Kč 500
h)
Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části
Kč 2 000
i)
Přidělení letadlové adresy
Kč 500
j)
Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty
Kč 500
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35) .
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.
Položka 49
 
a)
Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky35)
Kč 20 000
b)
Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci84) , k výrobě organizaci85) , nebo schvalovacího dopisu k výrobě organizaci75)
 
 
-
do 10 zaměstnanců
Kč 15 000
 
-
11 - 30 zaměstnanců včetně
Kč 30 000
 
-
31 - 50 zaměstnanců včetně
Kč 45 000
 
-
nad 50 zaměstnanců
Kč 60 000
c)
Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkoušení, instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení
Kč 20 000
d)
Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti84)
 
 
-
bezmotorových letadel, letadel s pístovým motorem/motory a letadel s jedním turbínovým motorem
Kč 15 000
 
-
letadel s více než jedním turbínovým motorem
Kč 40 000
e)
Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad pro vydání oprávnění k údržbě v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie76) nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu
50 % poplatku pod písmenem b)
Poznámky
1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.
2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.
3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.
4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.
5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.
Položka 50
 
a)
Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu
Kč 20 000
b)
Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu
Kč 10 000
c)
Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
 
 
-
jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace
Kč 1 000
 
-
jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace
Kč 3 000
Poznámka
Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.
Položka 51
 
1.
Přijetí žádosti o povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu
Kč 10 000
2.
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti nebo změnu povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu
Kč 1 500
3.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu
Kč 4 000
4.
Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu
Kč 400
5.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu
Kč 25 000
6.
Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů
Kč 2 500
7.
Provedení dodatečné zkoušky z teoretických znalostí žadatele o vydání osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému Úřadem pro civilní letectví
Kč 500
8.
Přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy
Kč 10 000
9.
Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy
Kč 2 500
10.
Přijetí žádosti o udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení
Kč 3 000
Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí bezpilotních systémů.
2. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou dále osvobozeny propagační parašutistické akce, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí.
Položka 52
 
a)
Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) k poskytování
 
 
-
letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení, přibližovací služby řízení a letištní služby řízení
Kč 20 000
 
-
ostatních letových provozních služeb mimo služby uvedené pod písmenem a) a meteorologických služeb
Kč 10 000
b)
Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) pro
 
 
-
poskytování letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení
Kč 80 000
 
-
poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu
Kč 50 000
 
-
poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu
Kč 50 000
 
-
poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu
Kč 30 000
 
-
poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu
Kč 30 000
 
-
poskytování ostatních letových provozních služeb
Kč 10 000
 
-
poskytování meteorologické služby, letecké informační služby, navigačních služeb, komunikačních služeb nebo přehledových služeb
Kč 20 000
c)
Vydání povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů
Kč 20 000
d)
Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů
Kč 2 000
e)
Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích nebo vymezení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy z důvodu ochrany práv či oprávněných zájmů žadatele
Kč 20 000
Poznámky
1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.
2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.
3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.
Položka 53
 
a)
Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání
Kč 10 000
b)
Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání
Kč 2 000
Položka 54
 
a)
Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení
(sazba poplatku pod písmenem A)
b)
Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení
(sazba poplatku pod písmenem B)
c)
Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu
(sazba poplatku pod písmenem C)
d)
Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy
(sazba poplatku pod písmenem D)
e)
Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti
(sazba poplatku pod písmenem E)
 
 
Sazba v Kč
 
A
B
C
D
E
Balóny a vzducholodě
8 000
1 000
4 000
-
-
Kluzáky
15 000
3 000
5 000
1 000
-
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla
25 000
5 000
8 000
2 000
2 000
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně
40 000
10 000
10 000
5 000
4 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti
80 000
25 000
35 000
15 000
10 000
 
f)
Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo
- 10 % sazby poplatku pod písmenem E
 
g)
Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace
 
 
 
Sazba v Kč
 
Balóny a vzducholodě
500
 
Kluzáky
1 500
 
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla
2 500
 
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně
5 000
 
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti
12 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.
Položka 55
 
a)
Vydání osvědčení letové způsobilosti
(sazba poplatku pod písmenem F)
b)
Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla
(sazba poplatku pod písmenem G)
c)
Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
 
 
-
s platností do 60 dnů včetně
(sazba poplatku pod písmenem G)
 
-
s platností nad 60 dnů
(sazba poplatku pod písmenem F)
d)
Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely
(sazba poplatku pod písmenem F)
e)
Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti
(sazba poplatku pod písmenem F)
f)
Vydání povolení k letu
 
 
-
s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
 
 
-
s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
 
g)
Schválení letových podmínek
 
 
-
pro povolení k letu s platností do 60 dnů
(sazba poplatku pod písmenem G)
 
-
pro povolení k letu s platností nad 60 dnů
(sazba poplatku pod písmenem F)
h)
Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti
 
 
-
vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti
(sazba poplatku pod písmenem G)
 
-
vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
 
i)
Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti
50 % poplatku pod písmenem F
j)
Schválení Programu údržby pro letadlo
50 % sazby poplatku pod písmenem F
k)
Schválení změny Programu údržby pro letadlo
10 % sazby poplatku pod písmenem F
l)
Schválení MEL pro letadlo
40 % sazby poplatku pod písmenem F
m)
Schválení změny MEL pro letadlo
10 % sazby poplatku pod písmenem F
n)
Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
o)
Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
p)
Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce
dle sazby poplatku pod písmenem F
q)
Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79)
dle sazby poplatku pod písmenem G
 
 
Sazba v Kč
 
F
G
Balóny a vzducholodě
2 000
300
Kluzáky
5 000
300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla
6 000
500
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně
10 000
700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti
25 000
3 000
Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel
2 000
 
Motory-pístové
3 000
 
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové
5 000
 
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu
2 000
 
Vrtule-přestavitelné na zemi
2 500
 
Vrtule-stavitelné za letu
3 000
 
 
r)
Schválení změny systému technického deníku pro letadlo
- 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.
Položka 56
 
a)
Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
 
 
-
u motoru
(sazba poplatku pod písmenem H)
 
-
u vrtule
(sazba poplatku pod písmenem K)
b)
Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
 
 
-
u motoru
(sazba poplatku pod písmenem I)
 
-
u vrtule
(sazba poplatku pod písmenem L)
c)
Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
 
 
-
u motoru
(sazba poplatku pod písmenem J)
 
-
u vrtule
(sazba poplatku pod písmenem M)
 
 
Sazba v Kč
 
H
I
J
Motory
 
 
 
   - pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel
5 000
2 500
2 500
   - pístové
10 000
5 000
5 000
   - turbovrtulové, turbohřídelové a proudové
20 000
8 000
10 000
 
 
Sazba v Kč
 
K
L
M
Vrtule
 
 
 
   - s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné
2 000
1 000
1 000
   - s pevným úhlem nastavení listu - kovové a kompozitové
3 000
2 000
2 000
   - přestavitelné na zemi
5 000
3 000
3 000
   - stavitelné za letu
8 000
4 000
4 000
 
   - s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné
2 000
1 000
1 000
   - s pevným úhlem nastavení listu - kovové a kompozitové
3 000
2 000
2 000
   - přestavitelné na zemi
5 000
3 000
3 000
   - stavitelné za letu
8 000
4 000
4 000
Poznámka
Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.
Položka 57
 
a)
Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
Kč 2 000
b)
Vydání rozhodnutí o schválení způsobilosti leteckých pozemních zařízení
 
 
-
světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení
Kč 3 000
 
-
pozemní elektronická zabezpečovací zařízení
Kč 5 000
 
-
pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel
Kč 5 000
 
-
pozemní zdroje energií pro letadla
Kč 3 000
 
-
letecké trenažéry
Kč 30 000
 
-
letecké simulátory
Kč 50 000
 
-
zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť
Kč 3 000
 
-
zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla
Kč 3 000
c)
Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
25 % sazby poplatku podle písmene a) této položky.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.
Položka 58
 
a)
Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy
Kč 2 000
b)
Vydání úředního povolení k provozování dráhy
 
 
-
celostátní nebo regionální
Kč 10 000
 
-
speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m
Kč 3 000
 
-
vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší
Kč 1 500
 
-
lanové
Kč 1 000
c)
Změna úředního povolení k provozování dráhy
Kč 1 000
d)
Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy
Kč 500
e)
Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
 
 
-
celostátní nebo regionální
Kč 10 000
 
-
speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečce
Kč 3 000
f)
Změna licence k provozování drážní dopravy
Kč 1 000
g)
Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence
Kč 500
h)
Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce, nejde-li o vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce z důvodu omezení provozování dráhy nebo drážní dopravy
Kč 5 000
i)
Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení
Kč 1 000
j)
Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce v případě změny údaje obsaženého v osvědčení, nejde-li o změnu údaje v osvědčení dopravce o druhu, rozsahu nebo oblasti provozu
Kč 1 500
k)
Vydání licence strojvedoucího
Kč 500
l)
Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a nebo akreditace k provádění školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a zaměstnanců dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze
Kč 3 000
Položka 59
 
a)
Vydání povolení typu vozidla pro hnací drážní vozidlo
Kč 30 000
b)
Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 15 000
c)
Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 10 000
d)
Schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu, elektrickou jednotku, motorovou lokomotivu, motorový vůz, osobní vůz s rychlostí nad 160 km/h, vozidlo dráhy speciální určené pro přepravu cestujících, tramvaj nebo trolejbus
Kč 30 000
e)
Schválení typu drážního vozidla pro osobní vůz s rychlostí do 160 km/h nebo speciálně konstruované železniční vozidlo s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 15 000
f)
Schválení typu drážního vozidla pro nákladní vůz nebo speciálně konstruované železniční vozidlo bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 10 000
g)
Vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh, bylo-li vydáno povolení typu vozidla
Kč  500
h)
Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro hnací drážní vozidlo
Kč 30 000
i)
Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 15 000
j)
Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 10 000
k)
Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla
Kč  500
l)
Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo v případě změny technické specifikace pro interoperabilitu
Kč  5 000
m)
Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek
Kč  5 000
n)
Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo změna zapsaných údajů
Kč  1 000
o)
Vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu
Kč  5 000
p)
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla
Kč  100
q)
Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek
Kč  1 000
r)
Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro určená technická zařízení jiná než uvedená v písmenu q)
Kč  200
s)
Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu
Kč  100
Poznámka
Poplatek podle písmene q) nebo r) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.
Položka 59a
 
a)
Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy
Kč 1 500
b)
Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách
Kč 1 000
c)
Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách
Kč 1 000
d)
Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách
Kč 1 000
ČÁST IV
Položka 60
 
1. Vydání
 
a)
oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem
Kč 1 000
 
- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem
Kč 500
b)
povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem
Kč 1 500
 
- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem
Kč 750
c)
povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin
Kč 500
d)
povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin
Kč 300
e)
povolení trhacích prací a ohňostrojné práce
Kč 300
f)
povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b)
Kč 300
g)
povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky
Kč 300
h)
povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky
Kč 500
i)
povolení k používání typu důlního přístroje
Kč 300
j)
rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru
Kč 1 500
k)
povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí
Kč 1 000
 
- změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí
Kč 500
 
2. Vydání rozhodnutí38)
 
a)
o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí
Kč 2 000
b)
o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl
Kč 1 000
c)
o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí
Kč 1 000
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.
Položka 61
 
1. Přijetí žádosti o
 
 
a)
vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)
Kč 10 000
 
b)
vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)
Kč 10 000
 
c)
vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)
Kč 1 000
 
d)
vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)
Kč 1 000
 
e)
vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)
Kč 1 000
 
f)
vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
Kč 1 000
 
g)
vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
Kč 2 000
 
h)
vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
Kč 100
za každý exemplář
 
i)
vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
Kč 2 000
 
 
 
 
2. Vydání
 
a)
číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b)
Kč 20
 
b)
značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)
Kč 20
 
c)
potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)
Kč 30
Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.
Položka 62
 
a)
Ověření platnosti puncovní značky
Kč 20
b)
Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky
Kč 200
c)
Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky
Kč 40
d)
Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin
Kč 400
e)
Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky
Kč 100
Předmětem poplatku není
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
Položka 63
 
a)
Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)
Kč 100 000
b)
Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40)
Kč 10 000
Položka 64
 
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)
Kč 3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)
Kč 1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)
Kč 20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)
Kč 5 000
Položka 65
 
1. Přijetí žádosti o udělení
 
 
a)
bankovní licence bance se sídlem na území České republiky
Kč 200 000
 
b)
bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky
Kč 200 000
 
c)
povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou
Kč 200 000
 
d)
povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky
Kč 200 000
 
e)
povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky
Kč 200 000
 
f)
povolení k činnosti ústřední protistrany
Kč 200 000
 
g)
povolení k činnosti systémově významného obchodníka
Kč 100 000
 
h)
povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka
Kč 100 000
2. Přijetí žádosti o povolení
 
 
a)
k činnosti centrálního depozitáře
Kč 200 000
 
b)
k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Kč 100 000
 
c)
k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Kč 50 000
 
d)
k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Kč 20 000
 
e)
k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie
Kč 100 000
 
f)
k činnosti organizátora regulovaného trhu
Kč 100 000
 
g)
k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání
Kč 100 000
 
h)
k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč 100 000
 
i)
k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč 100 000
 
j)
k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem
Kč 100 000
 
k)
k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
Kč 100 000
 
l)
ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva
Kč 100 000
 
m)
k činnosti penzijní společnosti
Kč 100 000
 
n)
k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu
Kč 100 000
 
o)
k činnosti platební instituce
Kč 50 000
 
p)
k činnosti správce informací o platebním účtu
Kč 25 000
 
q)
k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
Kč 10 000
 
r)
k činnosti instituce elektronických peněz
Kč 50 000
 
s)
k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Kč 10 000
 
t)
k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby
Kč 50 000
 
u)
k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby
Kč 50 000
 
v)
k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů
Kč 50 000
 
w)
k činnosti hlavního administrátora
Kč 20 000
 
x)
k činnosti investičního zprostředkovatele
Kč 10 000
 
y)
k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)
Kč 100 000
3. Přijetí žádosti o registraci
 
 
a)
administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)
Kč 50 000
 
b)
panevropského osobního penzijního produktu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238
Kč 10 000
4. Přijetí žádosti o povolení
 
 
a)
k činnosti směnárníka
Kč  10 000
 
b)
k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí
Kč  10 000 
 
c)
k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn
Kč  10 000 
 
d)
k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování
Kč  20 000 
 
e)
k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů
Kč 100 000
5. Přijetí žádosti o změnu
 
 
a)
bankovní licence banky se sídlem na území České republiky
Kč 70 000
 
b)
bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě
Kč 70 000
 
c)
v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny
Kč 70 000
 
d)
v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu
Kč 70 000
 
e)
povolení k činnosti centrálního depozitáře
Kč 70 000
 
f)
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Kč 30 000
 
g)
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Kč 70 000
 
h)
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Kč 50 000
 
i)
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změně
Kč 35 000
 
j)
povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie
Kč 35 000
 
k)
povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu
Kč 35 000
 
l)
povolení k činnosti ústřední protistrany
Kč 70 000
 
m)
povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání
Kč 35 000
 
n)
povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů
Kč 35 000
6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému
Kč 10 000
7. Přijetí žádosti o změnu
 
 
a)
povolení k činnosti investiční společnosti
Kč 35 000
 
b)
povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč 35 000
 
c)
povolení k činnosti samosprávného investičního fondu
Kč 35 000
 
d)
povolení k činnosti hlavního administrátora
Kč 35 000
 
e)
pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování
Kč 35 000
 
f)
povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva
Kč 35 000
 
g)
povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
Kč 5 000
 
h)
povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Kč 5 000
 
i)
povolení k činnosti platební instituce
Kč 20 000
 
j)
povolení k činnosti instituce elektronických peněz
Kč 20 000
 
k)
povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování
Kč 10 000
8. Přijetí žádosti
 
 
a)
o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí
Kč 20 000
 
b)
o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí
Kč 20 000
 
c)
o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený
Kč 20 000
9. Přijetí žádosti o
 
 
a)
udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč 10 000
 
b)
akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč 25 000
 
c)
prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč 10 000
 
d)
zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
Kč 2 000
 
e)
zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
Kč 20 000
 
f)
zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
Kč 2 000
 
g)
zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
Kč 2 000
 
h)
dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem
Kč 35 000
 
i)
povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu
Kč 10 000
 
j)
určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
Kč 20 000
 
k)
udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
Kč 50 000
 
l)
udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč 10 000
 
m)
akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč 25 000
 
n)
prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč 10 000
 
o)
akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč 25 000
50 000
 
p)
prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč 10 000
 
q)
udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč 10 000
 
r)
akreditaci podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč 25 000
 
s)
prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč 10 000
 
t)
udělení souhlasu s podstatnou změnou podle § 314 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč  5 000
 
u)
zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč 10 000
10. Zápis
 
 
a)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč 2 000
 
b)
oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného
Kč 2 000
 
c)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč 2 000
 
d)
oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč 2 000
 
e)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč 2 000
 
f)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč 2 000
11. Prodloužení
 
 
a)
oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
Kč 25 000
 
b)
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč 2 500
 
c)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč 500
 
d)
oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného
Kč 500
 
e)
povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč 2 500
 
f)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč 500
 
g)
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč 2 500

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...