dnes je 18.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Chemické látky ve vztahu k zákonu o ochraně veřejného zdraví

6.5.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence a skladování dle zákona č. 258/2000 Sb.

Stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví další povinnost evidence chemických látek nad rámec povinností, které vyplývají ze zákona č. 356/2003 Sb.?

Zaměstnavatel, na jehož pracovišti se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako vysoce toxické, je povinen vést jejich evidenci. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a přípravek odděleně a musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...