dnes je 3.10.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k nakládání s odpady ze zdravotnictví

17.8.2022, Zdroj: KHS Plzeň (www.khsplzen.cz)
Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

V souladu s ust. § 89 odst. 1 a § 155 odst. 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., jsou poskytovatelé zdravotních služeb, coby původci odpadů ze zdravotní péče, s účinností od 1.1.2023 povinni zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví dle Přílohy č. 48 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a začlenit je do provozního řádu.

Pokyny pro nakládání s odpady jsou nedílnou součástí provozního řádu. V případě již schváleného provozního řádu je možno tyto pokyny předložit KHS ke schválení formou žádosti o změnu provozního

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...