Konci znečištění plasty jsme o krok blíž.  V Nairobi jednaly státy OSN o vytvoření mezinárodní smlouvy

Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) se na světě ročně vyprodukuje přibližně 300 milionů tun plastového odpadu, přičemž podle odhadů je v současné době v oceánech 75 až 199 milionů tun plastů.

Lidstvo již plně pociťuje negativní