dnes je 18.7.2024

Input:

Zákazové dopravní značky B18 a B19

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.18 Zákazové dopravní značky B18 a B19

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Zákazové dopravní značky B18 a B19

Výklad dopravních silničních značek vztahujících se k silniční přepravě nebezpečných věcí:

Zákazová značka B18

Značka „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad” zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů (oranžová tabulka podle ADR).

Při aplikaci omezení průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci tunely musí příslušný orgán označit silniční tunel jednou z kategorií tunelů:

  • Kategorie A (tunel bez označení a bez omezení),

  • Kategorie B,

  • Kategorie C,

  • Kategorie D,

  • Kategorie E (zákaz vjezdu všech vozidel označených podle ADR oranžovou tabulkou).

Příklad označení tunelu kategorie E:

Zákazová značka B18 se nevztahuje na přepravy:

podle 1.1.3.6 (tzv. podlimitní přeprava),

  • kusů balených jako vyňatá množství.

Pokud je na dopravní jednotce naloženo více jak 8 tun brutto kusů balených jako omezené množství a dopravní jednotka je označena symbolem diamantu o velikosti 250x250 mm, je omezen průjezd

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...