dnes je 22.5.2024

Input:

Látky vzbuzující velmi velké obavy

1.3.2011, Zdroj: ECHA (echa.europa.eu/home_en.asp)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA zveřejnila návrhy na identifikaci sedmi chemických látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy (LVVVO) a jejich zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Kromě toho se navrhuje změna v případě jedné látky, která je již na tento seznam zařazena. Zainteresované strany se vyzývají, aby předložily své připomínky k návrhům do 7. dubna 2011.

Zařazení sedmi nových látek na seznam je navrženo z důvodu jejich potenciálně závažných účinků na lidské zdraví. Všechny tyto látky jsou karcinogenní a/nebo toxické pro reprodukci. Názvy látek, důvody pro jejich navržení jako LVVVO a jejich použití jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Belgie (ve spolupráci s Rakouskem a Polskem), Dánsko, Francie a agentura ECHA předložily na žádost Evropské komise návrhy na identifikaci sedmi chemických látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy (LVVVO). Byl rovněž předložen

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...