dnes je 28.5.2024

Input:

Nový zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

13.11.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon navazuje na současnou platnou právní úpravu, přináší však některá nová ustanovení, která reagují na nové povinnosti, stanovené směrnicemi EU. V novém zákoně jsou zpřesněny, případně vypuštěny některé povinnosti, které se v praxi ukázaly jako nevyhovující.

Rozsah působnosti zákona se prakticky nezměnil, jedinou změnou je uplatnění zákona pouze na podnikatele, tj. nevztahuje se již na občany (nepodnikající fyzické osoby).  tato změna není nijak významná, protože v praxi se možnost sankcionovat občany při nesprávném nakládání s nebezpečnými chemickými látkami prakticky nevyužívala.

V oblasti klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek nedochází ke změnám, pouze zákon obsahuje podrobnější popis klasifikace. Zde byly použity zejména principy klasifikace, které jsou v současné době zahrnuty v nařízení vlády č. 25/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Další rozšíření v uvedené oblasti představuje pouze změny, které požaduje vývoj právní úpravy v EU. Nejde však
o rozsáhlé ani o zásadní změny.

V oblasti výkonu státní správy došlo k větší změně pouze zrušením institutu autorizace pro nakládání s nebezpečnými chemickými

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...