dnes je 17.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na dotazy k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

5.8.2003, , Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Další série odpovědí.

Jaké jsou požadavky na osoby provádějící odběr vzorků odpadů pro účely hodnocení jejich vyluhovatelnosti?

Provádět odběry vzorků odpadů pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti a stanovení škodlivin v sušině pro účely skládkování mohou, podle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky, pouze osoby, které byly k této činnosti proškoleny a přezkoušeny (pověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů odběry vzorků a protokoly o jejich odběru provádět mohou, pokud povinné školení podle § 7 odst. 6 písm. c) zákona je ukončeno přezkoušením (např. certifikační zkouška)). Analytické rozbory odpadů pro účely skládkování (tj. analýzy vodných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Téma
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...