dnes je 15.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ohlašování provozovatelů ČOV do IRZ

11.3.2011, Zdroj: IRZ (www.irz.cz)

Plnění ohlašovací povinnosti do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) provozovateli čistíren odpadních vod (ČOV).

V rámci agendy integrovaného registru znečišťování (IRZ) je potřeba pro jednotlivé provozovny stanovovat úniky znečišťujících látek do jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a jejich přenosy v odpadních vodách a v odpadech mimo provozovnu. Získané údaje se srovnávají se stanovenými prahovými hodnotami pro úniky a přenosy znečišťujících látek. Při překročení prahových hodnot vzniká provozovateli povinnost ohlašovat údaje do IRZ.

Provozovateli čistíren odpadních vod (ČOV) byly do IRZ za předchozí ohlašovací roky v únicích do vody ohlášeny vysoce specifické

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...