dnes je 30.3.2023

Input:

Přehled adaptací CLP

11.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.9.1 Přehled adaptací CLP

Ing. Radka Vokurková

Harmonizovaná klasifikace a označování nebezpečných látek je aktualizována prostřednictvím "Adaptace na technický pokrok (ATP)", kterou každoročně vydává Evropská komise. Po přijetí stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování látky Výborem pro hodnocení rizik / Committee for Risk Assessment (RAC) Evropská komise přijme rozhodnutí a aktualizovaný seznam zveřejní v ATP.

Jediná oficiální a právně závazná harmonizovaná klasifikace a označení je k dispozici v tabulce 3 přílohy VI nařízení CLP a jeho následných ATP zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Připravili jsme tento přehled pro vaše pohodlí a snadné použití.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití údajů obsažených v tomto přehledu, včetně použití v souvislosti s plněním požadavků příslušných právních povinností.

ATP Nařízení Vyšlo Použije se od odkaz 
1  790/2009  10.08.2009  01.12.2010  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009R0790 
2  286/2011  10.03.2011  01.12.2012(látky) / 01.06.2015 (směsi)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32011R0286 
3  618/2012  10.07.2012  01.12.2013  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0618&from=CS 
4  487/2013  08.05.2013  01.12.2014 (látky) / 01.06.2015 (směsi)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32013R0487 
5  944/2013  02.10.2013  01.01.2015 / 01.04.2016
(pitch coal tar (EC 266-028-2))  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0944 
6  605/2014  05.06.2014  1.4.2015  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32014R0605 

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...