dnes je 17.2.2020

Input:

Připomínky: Nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích sukončenou životností, zákon o obalech

10.4.2019, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Ministerstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech.

Termín připomínek ke všem zákonům: 8.4.2019 – 9.5.2019

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Oblast odpadového hospodářství nebude napříště předmětem jediného zákona, ale bude rozdělena, a to na zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejména rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr atd.).

Návrh usnesení

Předkládací zpráva

Důvodová zpráva

Materiál

Závěrečná zpráva RIA

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Průvodní dopis

 

Návrh zákona o odpadech

Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Návrh usnesení

Předkládací zpráva

Důvodová zpráva

Materiál

Závěrečná zpráva RIA

Rozdílová tabulka

Průvodní dopis

 

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Partneři