dnes je 15.7.2024

Input:

Prognóza vývoje

11.10.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.4 Prognóza vývoje

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Prognóza

Množství a skladba komunálních odpadů se v průběhu let mění v závislosti na stavu, vývoji a intenzitě působení mnoha faktorů, které se odvíjí ze základních právních, technických, ekonomických a sociálních pravidel společnosti.

Zmapování působení hlavních faktorů a s nimi souvisejících činitelů je velmi složitý proces a jeho zkoumání je nad rámec řešení projektu VaV/720/2/00. Proto odhad vývoje měrného množství a skladby komunálních odpadů do roku 2010 v podmínkách ČR vychází ze zkušeností zejména v SRN a je proveden na základě skutečností minulých období.

Provedený odhad vývoje měrného množství a skladby komunálních odpadů je založen na skutečnostech minulých období. Tato metoda je užívána např. při zpracování Plánů odpadového hospodářství v Německu. Vzhledem k tomu, že většinou nejsou k dispozici dostatečné informace o vývoji hospodaření s odpady v dlouhodobých časových řadách minulých období, je méně prostoru věnováno analýze příčin vývoje v minulých obdobích.

Odhad vývoje měrného množství komunálních odpadů do roku 2010 vychází z předpokladu, že

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...