dnes je 21.4.2024

Input:

Statistika energetického využívání odpadů 1905 - 2009

13.4.2010, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Statistika energetického využívání odpadů byla dosud poněkud opomíjenou částí energetické statistiky. Příčinou nepochybně byl neustále se měnící počet spaloven průmyslového a nemocničního odpadu, množství typů alternativních paliv používaných v cementárnách, problematičnost výpočtu využité energie a především definice odpadu samotného.

Údaje o množství spalovaném odpadu (energeticky využitém) se sbírají na několika pracovištích, přičemž se sledují odpady z různých důvodů a za použití různých metodik, takže výsledná data nejsou prakticky porovnatelná. Energeticky využívaný odpad vstupoval před rokem 2003 do Energetické bilance ČR jako "ostatní tuhá paliva", nebylo však možno garantovat úplnost sledování a nebylo také možno jej vyčlenit jako samostatnou kategorii.

Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sleduje energeticky využívané odpady statistickým šetřením od roku 2003.

Zjištěná data slouží primárně pro potřeby Energetické bilance ČR, mezinárodního

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...