dnes je 30.3.2023

Input:

Usnesení vlády České republiky č. 1076/2008

10.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.2
Usnesení vlády České republiky č. 1076/2008

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Usnesení vlády

České republiky ze dne 27. srpna 2008 č. 1076

o Systémových opatřeních k předcházení nežádoucím situacím
v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady

Vláda

I. schvaluje Systémová opatření k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady, uvedená v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy a vnitra plnit úkoly uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády a

ministr životního prostředí,

ministři průmyslu a obchodu,

financí, dopravy, vnitra

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 27. srpna 2008 č. 1076

Systémová opatření k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti
s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady

Úkol č. 1

Upravit zákon o odpadech ve smyslu omezení možnosti dlouhodobého nezabezpečeného skladování nebezpečných odpadů.

Zabezpečí: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Termín předložení vládě: 31. 12. 2009

Úkol č. 2

Sjednotit povolovací činnost krajských úřadů při vydávání souhlasu k provozování zařízení pro nakládání s odpady a zvýšení kontrolní činnosti státní správy i samosprávy, doporučit pojištění pro subjekty skladující nebezpečné odpady.

Zabezpečí: místopředseda vlády a ministr životního prostředí ve spolupráci s ministry vnitra a financí

Termín předložení vládě: 31. 12. 2009

Úkol č. 3

Zpracovat on-line informační systém o pohybu nebezpečných látek a odpadů v České republice (podle holandského vzoru, případně dalších vzorů ze států Evropské unie) a zajistit jeho propojení s již existujícími systémy v ostatních státech Evropské

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...