dnes je 22.5.2024

Input:

Výpočet tonáže pro registraci

15.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.7 Výpočet tonáže pro registraci

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů

Registrant vypočítá množství látky, kterou vyrábí nebo dováží a na základě toho rozhodne, zda musí být předložena registrace a v jakém množstevním rozmezí. U látek zavedených, které byly předregistrovány, byla tonáž určena průměrem za tři předcházející kalendářní roky.

Příklady výpočtů

Příklad 1

Společnost vyrábí aktivní látku pro biocidy, která se ale používá i pro jiné účely.

Výroba 400 tun chlornanu sodného 
380 tun pro biocidní účely jako aktivní látka nemusí se registrovat 
20 tun se používá jako složka do směsí musí se registrovat 
Společnost vyrábí 400 t, ale registrovat bude pouze 20 t v pásmu 10 - 100 tun 

Příklad 2

Společnost vyrábí ročně 15 tun látky.

Výroba 15 tun látky 
6 tun za rok je určeno pro výzkum a vývoj podle podmínek PPORD (výjimka) 
9 tun se používá jako látka musí se registrovat 
Společnost vyrábí 15 t, ale registrovat bude pouze 9 t v pásmu 1 - 10 tun

Poznámka: Pokud látka není nebezpečná, postačí pouze požadavky na fyzikálně chemické údaje - zvýhodněná registrace do 10 tun pro látky, které nejsou nebezpečné. 

Příklad 3

Společnost vyrábí 3 000 t látky ročně.

Výroba 3 000 tun látky 
2 100 tun se používá jako izolovaný meziprodukt spotřebovaný na místě za přísně kontrolovaných podmínek. musí se registrovat v režimu meziproduktů, předkládají se pouze rešeršní údaje  
900 tun se použije jako složka směsí musí se registrovat 
Jako základ požadavků na údaje do dokumentace se použije rozsah tonáže 100 - 1 000 t. V dokumentaci musí být rovněž uvedeno, že 2 100 tun je používáno jako meziprodukt. 

Příklad 4

Společnost vyrábí 1 500 t látky ročně.

Výroba 1 500 tun látky 

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...