dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní pojmy nové chemické legislativy REACH

24.8.2007, , Zdroj:

S novou chemickou legislativou je také spojena řada nových pojmů.Přinášíme vysvětlení některých z nich.

(Ukázka z příručky: Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií

Látka

je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.

Látka vyskytující se v přírodě

je přirozeně se vyskytující látka jako taková, nezpracovaná nebo zpracovaná pouze manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, extrakcí vodou,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...