dnes je 18.7.2024

Input:

Zkušenosti S certifikací v agentuře ZERA

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.5 Zkušenosti S certifikací v agentuře ZERA

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Certifikace je jedním z nástrojů k zaručení určité úrovně znalostí prověřované osoby či prokázání trvalé kvality výrobků a služeb. Tento systém je základem pro vybudování a udržení důvěry zákazníka v nabízené výrobky a služby. Pro funkčnost celého systému je nezbytné, aby certifikační orgány provádějící přezkoumání měly zavedený vhodný systém řízení, kladly na uchazeče o certifikaci přiměřené požadavky, byly nezávislé a nestranné. Proces prověřování certifikačních orgánů, zda splňují všechna uvedená kritéria, se nazývá akreditace.

Akreditace je potvrzení vydané třetí nezávislou stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu (certifikační orgán), které vyjadřuje formální potvrzení jeho odborné způsobilosti provádět specifické úlohy v oblasti posuzování shody. Akreditace se řídí podle Českých technických norem (ČSN) či mezinárodních norem (ISO), které precizně specifikují všechna kritéria prověřování pro všechny oblasti akreditace. Českým národním akreditačním orgánem je Český institut pro akreditaci (ČIA).

Pouze certifikáty vydané akreditovaným certifikačním orgánem mají pro zákazníka vysokou vypovídající hodnotu a vedou k upevnění jeho důvěry k certifikovanému výrobku či službě. 

Organizace, které nebyly prověřeny třetí stranou, tedy neprošly procesem akreditace, nemohou zaručit obecnou platnost vydaných certifikátů či osvědčení. Na druhou stranu, certifikační orgány, které velmi komplexním procesem akreditace úspěšně prošly, zajistily vydaným certifikátům nejen platnost v rámci celé České republiky, ale také ve všech zemích, se kterými má ČIA podepsány smlouvy o vzájemném uznávání výsledků akreditací.

Počet vydaných osvědčení o akreditaci velmi strmě rostl od roku 1991, kdy Český institut pro akreditaci zahájil svoji činnost. V současnosti je v platnosti více než 700 osvědčení v různých oblastech akreditace. Seznam akreditovaných subjektů naleznete na stránkách: www.cia.cz

Český institut pro akreditaci (ČIA) je obecně prospěšná společnost. Jako národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům.

Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...