dnes je 26.1.2021

Nejnovější

Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojůGarance

26.1.2021, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Úřad pro publikace Přehled dokumentu Prováděcí nařízení (EU)   2020/1294   o mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů Co je cílem nařízení? Toto prováděcí nařízení stanoví pravidla pro fungování nového mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů v souladu s nařízením ...

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konec zbytečných plastových odpadů se blíží. Vláda schválila návrh zákona

26.1.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Konec zbytečných plastových odpadů se blíží. Vláda schválila návrh zákonaHaldy odpadu z jednorázového plastového nádobí nebo plastových kelímků na horké nápoje se začnou tenčit. Vláda posunula směrem do parlamentu návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků, který převádí do českého práva evropskou směrnici o…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

MŽP chystá na výstavbu zelených střech miliardy korun

25.1.2021, Zdroj: SFŽP ČR

MŽP chystá na výstavbu zelených střech miliardy korunJen v programu Nová zelená úsporám se o toto adaptační opatření pro budovy zvedl zájem mezi roky 2019 a 2020 trojnásobně. Střechy porostlé vegetací dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky jejímu odpařování ochlazují své okolí. Kromě toho nabízejí…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

„Salámová metoda“ u liniových staveb a povolování výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajinyArchiv

25.1.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Salámová metoda“ u liniových staveb a povolování výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajinyK přípustnosti povolování výjimky podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) pro dílčí úseky záměru (tzv. „salámová metoda“ u liniových staveb se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. června 2019, č. j. 4 As 89/2019 –…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny oznamovacích povinností po novele chemického zákona od 1. 1. 2021Garance

21.1.2021, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátce před koncem minulého roku, 23. 12. 2020, byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: UFI kódy u směsí pro průmyslové použití

21.1.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dodavatel A (=následný uživatel) z jiného členského státu Evropské unie dodává od. 1. 1. 2021 na území České republiky firmě B nebezpečnou směs pro průmyslové použití, směs nemá UFI kód(není uveden jak v BL, tak na štítku obalu), zdůvodnění dodavatele A: není povinnost mít UFI kód pro průmyslové použití ...

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Školní sběr papíru, plastů a kovů v roce 2021

20.1.2021, Zdroj: INISOFT Consulting s.r.o.

Školní sběr papíru, plastů a kovů v roce 2021V současné době se změnou legislativy odpadového hospodářství stále častěji dostáváme dotazy řady školních zařízení, jak se v praxi vypořádat snovými pravidly školního sběru.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novinky v legislativě BOZPpřipravujemeGarance

20.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Přístupné pro: Plus

Zásadní změny v odpadovém zákoněpřipravujemeGarance

20.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny…

Přístupné pro: Plus

Nový manuál: Jak podat žádost o platbu dotace?

20.1.2021, Zdroj: SFŽP ČR

Nový manuál: Jak podat žádost o platbu dotace?SFŽP: Upozorňujeme příjemce, kteří žádají o dotaci prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR, že vDokumentech na stránkách Národního programu Životní prostředí mají nyní kdispozici aktualizovaný dokument „Manuál – Jak podat žádost o platbu…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽP

29.12.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽPMinisterstvo životního prostředí vydalo první metodické pokyny k novému zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, který bude účinný od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

13.11.2012, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) zásadním způsobem mění způsob kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPGarance

22.2.2018, Ing. Lukáš Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPPřevážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%). Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?

16.11.2017, Zdroj: Aquarex WATERPROFIT, s.r.o.

Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?Voda není jen životadárná tekutina, ale také klíčová surovina, bez níž se ve své výrobě neobejde žádná firma. To s sebou přináší vysoké nároky na péči o ni. „A důležitý není jen primární efekt – tedy množství vody, které se uspoří. Neméně důležitá je také její…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ve Sbírce vyšly nové odpadové zákony

23.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce vyšly nové odpadové zákonyVe Sbírce zákonů vyšel nový odpadový zákon č. 541/2020 Sb., novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb., zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností i zákon č. 543/2020 Sb., změnový zákon.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 4/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 5/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů Katalog odpadů (vyšlo dne: 12.1.2021 v částce č. 5)
  • 13/2021 Sb. novela zák. č. 119/2002 Sb., č. 156/2000 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 20/2021 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové povinnosti vyplývající z tohoto zákona se dozvíte na tomto webináři.

Ohlašování do ISPOP

26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Průvodce ohlašováním ve webovém rozhraní ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování odpadů a nové povinnosti v roce 2021.

Prodáváme potraviny přes internet

3.2.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V poslední době přibývá služeb a internetových obchodů, které umožňují nakupování potravin online. Protože se potraviny od ostatních druhů zboží liší zejména způsobem spotřeby a životností, má i jejich prodej prostřednictvím internetu svá specifika.

CHLS po Brexitu

4.2.2021, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Na konci roku 2019 nabyla účinnosti smlouva o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie(EU). Vystoupení UK z EU má řadu souvislostí mimo jiné i potřebu vyjmout z právního systému EU Spojené království a vytvořit pro dané oblasti samostatnou legislativu UK. Komplikací je skutečnost, že z řady politických a jiných důvodů byl pro Severní Irsko dohodnut odlišný právní režim, než by měl platit pro Velkou Británii (Anglie, Wales a Skotsko). Pro rok 2020 byl stanoven přechodný režim, během kterého v celém Spojeném království platí v oblasti působnosti základních chemických předpisů (nařízení REACH, CLP, BPR, PIC) i nadále daná nařízení v původním znění E. Spojené království zůstává v působnosti Evropského soudního dvora. Zástupci EU se pouze stáhli ze všech orgánů EU a již nepřispívají k vývoji příslušné legislativy ani neplní žádné role ve společných orgánech EU.

Základní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

8.2.2021, On-line, Robert Křepinský

Přehled základních povinností zaměstnavatele v oblasti dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především s ohledem na hodnocení a prevenci rizik, poskytování osobních ochranný pracovních prostředků, kategorizace práce, evidence pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb. Zmíněno bude také hledisko orgánů státního dozoru vykonávajících kontrolu nad vedením dokumentace pro jednotlivé úseky.

Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme
Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi PLUS zdarma:

leden 2021: 

26.1.2021
10:00 - 11:30
Zákon o výrobcích s ukončenou životností – nový zákon, nové povinnosti od 1. 1. 2021
26.1.2021
12:00 - 13:30
Ohlašování do ISPOP v roce 2021

únor 2021: 

4.2.2021
10:00 - 11:30
CHLS po Brexitu – konec přechodného období
25.2.2021
10:00 - 11:30

Nové oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona od 1. 1. 2021

březen 2021: 

8.3.2021
10:00 - 11:30

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP v roce 2021

Informace od partnerůPartneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...