dnes je 9.4.2020

Nejnovější

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2020

9.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2020Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ vdubnu 2020.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ukliďme Česko, koronaviru navzdory!

9.4.2020, Zdroj: PROTEXT

Ukliďme Česko, koronaviru navzdory!Pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu a je jednou z mála smysluplných činností, které lze v současné době provozovat. Proč nespojit pobyt v přírodě s jejím úklidem?

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Checklist pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditory - ISO 14001Garance

8.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manažer EMS popřípadě podnikový ekolog musí plnit řadu úkonů v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Celý proces podnikové ekologie lze s výhodou řídit pomocí procesního přístupu v souladu s normou ISO 14001. Následující checklist je určen pro…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2020

8.4.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2020 ECHA: Nový informační legislativní portál EUCLEF, nový informační portál Covid 19 s aktualitami k současné situaci. Za tento měsíc bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Checklist pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditory - vodohospodářstvíGarance

7.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, včetně prováděcích a souvisejících předpisů, musí manažer EMS popřípadě podnikový ekolog plnit řadu úkonů v oblasti příslušné složky životního prostředí. Jednou z těchto oblastí je problematika…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Checklist pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditory - chemické látky a směsiGarance

6.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, včetně prováděcích předpisů, ale i přímo použitelných předpisů EU, musí manažer EMS popřípadě podnikový ekolog plnit řadu úkonů v oblasti příslušných složek životního prostředí. Jednou z těchto oblastí je výroba,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti při výrobě přípravku Anti-COVID pro desinfekci rukou na bázi ethanolu

3.4.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Povinnosti při výrobě přípravku Anti-COVID pro desinfekci rukou na bázi ethanoluV návaznosti na velký zájem a velké množství žádostí, které se týkaly možnosti výroby přípravku pro desinfekci rukou na bázi ethanolu Anti-COVID a zařazení mezi držitele mimořádného povolení Ministerstva zdravotnictví, vydaného na základě nařízení (EU)…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nová pravidla pro ekodesign sníží spotřbu externích napájecích zdrojů

3.4.2020, Zdroj: Třetí ruka

Nová pravidla pro ekodesign sníží spotřbu externích napájecích zdrojůPrvního dubna vstupilo v platnost nařízení, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů. Podle nových pravidel musí být vnější napájecí zdroje, jako například nabíječky na notebooky, energeticky účinnější, což pomůže snížit spotřebu ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny v harmonizované klasifikaci látek podle nařízení CLP od 1. 5. 2020Garance

2.4.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Blíží se termín povinné implementace změn klasifikace některých látek zapsaných nebo nově zařazených do seznamu harmonizovaných klasifikací a označení, zveřejněného jako tabulka 3 v příloze VI k nařízení CLP. V návaznosti na stanovené změny klasifikace látek…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Checklisty pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditoryGarance

2.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manažer EMS popřípadě podnikový ekolog musí plnit řadu úkonů v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Následující checklisty jsou určeny pro posouzení souladu se základními požadavky ve všech oblastech životního prostředí.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 100/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX % (vyšlo dne: 18.3.2020 v částce č. 38)
  • 101/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI % (vyšlo dne: 18.3.2020 v částce č. 38)
  • 102/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 % (vyšlo dne: 18.3.2020 v částce č. 38)
  • 115/2020 Sb. novela zák. č. 111/1994 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 117/2020 Sb. novela zák. č. 455/1991 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 118/2020 Sb. novela zák. č. 219/2000 Sb. a č. 82/1998 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 119/2020 Sb. novela některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 121/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 44)
  • 134/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
  • 147/2020 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Dohoda ADR v roce 2020

16.4.2020, On-line, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstoupila v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné pro rok 2019 a 2020, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava).

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky)

21.4.2020, On-line, Ing. Lenka Lišková

Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC látky) jsou látky, které jsou díky svým vlastnostem jednou z nejpřísněji regulovaných skupin látek v rámci nařízení REACH.

Psychosociální rizika při práci v době "koronavirové"

21.4.2020, On-line, MUDr. Vladimíra Lipšová

Psychosociální rizika při práci vyplývají z charakteru práce, vztahů na pracovišti i mimo něj. Je prokázáno, že výskyt těchto rizik na pracovišti má dopad na psychické i fyzické zdraví zaměstnanců. To, zda a jak mohou být tato rizika ovlivněna současnou krizovou situací, jak tato rizika řídit a jaká preventivní opatření zavádět bude obsahem tohoto sdělení.

Geometrické tolerance dle ISO GPS

22.4.2020, On-line, Ing. Karel Petr, Ph.D.

On-line seminář určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách předepisování přesnosti na výkresech i manažeři, kteří přicházejí do styku s technickými dokumenty například při sjednávání zakázek.

SVHC látky v předmětech a povinnosti výrobců předmětů

28.4.2020, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Vedle povinností stanovených nařízením REACH budou muset výrobci předmětů obsahujících tzv. SVHC látky ze seznamu (Kandidátský seznam) plnit od 5. ledna 2021 novou oznamovací povinnost - poskytovat předepsané informace o předmětech obsahujících SVHC látky uváděných na trh do nově zřizované databáze SCIP ECHA. Tato povinnost vyplývá ze směrnice 2008/98/ES o odpadech. Do českého právního řádu bude vnesena změnou chemického zákona, předloženou v současné době k projednání v Parlamentu ČR.

Partneři