dnes je 12.11.2019
Nejnovější

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2019

11.11.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2019Nové přílohy nařízení REACH; nové účinné látky v biocidních přípravcích; SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Senát schválil návrh zákona, kterým se mění stavební a vodní zákon

8.11.2019, Zdroj: VAK info

Senát schválil návrh zákona, kterým se mění stavební a vodní zákonLegislativní proces tedy pokračuje odesláním návrhu k podpisu prezidentu České republiky. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

7.11.2019, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energieVyhláška nově zkracuje lhůtu pro vydání záruky původu. Ta bude vydána už v průběhu měsíce následujícího po výrobě elektřiny. Česká republika se tím přiblíží zahraniční praxi a odstraní se dosavadní znevýhodnění českých záruk původu.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

NKÚ: Zásadní opatření pro boj se suchem chybí, škody se v minulém roce vyšplhaly na 24 miliard korun. MŽP kritiku odmítá

7.11.2019, Zdroj: NKÚ, MŽP

NKÚ: Zásadní opatření pro boj se suchem chybí, škody se v minulém roce vyšplhaly na 24 miliard korun. MŽP kritiku odmítáNejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. Kontroloři prověřili, jak resorty přistupují k boji se suchem, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

6.11.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látkyECHA zahájila veřejnou konzultaci klimitním hodnotám expozice na pracovišti pro olovo ajeho sloučeniny a diisokyanáty vtermínu do 16. prosince 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Měsíční přehled legislativních změn: říjen 2019

5.11.2019, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Měsíční přehled legislativních změn: říjen 2019Přehledzměn právních předpisů za měsíc říjen 2019 Sbírka zákonů: vyhlášeno právní předpis vyhlášen účinný od 251/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

USA oznámily, že zahájily proces odstoupení od klimatické dohody

4.11.2019, Zdroj: ČTK

Trumpova administrativa oficiálně informovala OSN, že zahájila proces odstoupení od pařížské klimatické dohody z roku 2015. Jde o první formální krok v rok trvajícím procesu, uvedla agentura Reuters. Smlouvu, která vstoupila v platnost 4. listopadu 2016, mohou…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod

31.10.2019, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vodNovela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na novelu vodního zákona. Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je speciálním způsobem upravit způsob vydání a náležitosti povolení kdiskontinuálnímu vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

ČIŽP: Firma nakládala v nádržích se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu. Dostala pokutu 300 tisíc korun

30.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČIŽP: Firma nakládala v nádržích se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu. Dostala pokutu 300 tisíc korunSpolečnost FOBOS INVEST, a.s. porušila povinnosti stanovené vodním zákonem. Ve větším rozsahu nakládala se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu v nádržích v k. ú. Sendražice u Kolína. Více než půl roku nebyla jedna skladovací nádrž zabezpečena…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Členské státy budou hodnotit 74 látek v letech 2020 - 2022

29.10.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Členské státy budou hodnotit 74 látek v letech 2020 - 2022ECHA vrámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 74 látek k hodnocení členskými státy vletech 2020-2022. Registranti těchto látek by měli spolupracovat se svými koregistranty a kontaktovat hodnotící stát. Vsoučasné době je plánováno hodnocení…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…

Přístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.

Přístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...

Přístupné pro: Envi profi

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 278/2019 Sb. novela zák. č. 565/1990 Sb. (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 279/2019 Sb. novela některých zákonů na úseku vnitřní správy (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 283/2019 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 122)
  • 284/2019 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 122)
  • 285/2019 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 122)
  • 286/2019 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 122)
  • 287/2019 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 122)
  • 288/2019 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 122)
  • 291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
  • 292/2019 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

12.11.2019, Brno, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

14.11.2019, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Konference BOZP v roce 2020

18.11.2019, Praha, Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Milan Kondziolka, Ing. Michaela Martínková, MUDr. Miroslava Hornychová, CSc, MUDr. Michael Vít, Ph.D., Ing. Petra Šmerdová, Jitka Kratochvílová, Mgr. Pavel Fošum, Mgr. Radek Roušar

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2019 a začátku roku 2020.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.2019, Praha, Ing. Jaromír Manhart, Ing. Václav Kuncl, Bc. Jiří Tichý, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím, Zbyněk Moravec, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Petr Šulc

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

26.11.2019, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Partneři