dnes je 24.5.2019
Nejnovější

Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší - změny od 1. 1. 2020Garance

24.5.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoví v návaznosti na § 3 odst. 1 závazné imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení. Tyto imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti a pro obce a kraje…

Přístupné pro: Envi profi

Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace z OPŽP

24.5.2019, Zdroj: SFŽP ČR

Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace z OPŽPPředevším obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Použití dichromanu draselného

23.5.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné používat dichroman draselný ve směsi s H2SO4 na čištění laboratorního skla? Ing. Radka Vokurková Dichroman draselný patří do Přílohy XIV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Zlatá VOD-KA rozdala své ceny

23.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zlatá VOD-KA rozdala své ceny21. ročník výstavy Vodovody - kanalizace 2019 zná své nejlepší exponáty. Jejich výrobci byli včera oceněni na slavnostním večeru. Zlatá VOD-KA ale nebyla jedinou soutěží.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2017

22.5.2019, Zdroj: ERÚ

Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2017Energetický regulační úřad podle ustanovení § 4 odst. 9 a podle ustanovení § 24 odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb.,o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informuje o dosažené hodnotě výroby…

Přístupné pro: Envi profi

Základní informace k problematice RoHS

22.5.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní informace k problematice RoHSNařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013, upravuje v ČR agendu, která se zpravidla označuje jako "RoHS" /aktualizováno 14.5.2019/.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách se bez projektu NAPO neobejde

21.5.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách se bez projektu NAPO neobejdeIdeální pracoviště současnosti, to není jenom spojení moderních technologií, příjemného pracovního prostředí a zaměstnaneckých výhod. Podstatnou roli v něm hraje také bezpečnost. Proto je dobře, že se touto problematikou zabývá v nejvyšší možné míře většina ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další 4,5 miliardy korun

21.5.2019, Zdroj: SFŽP ČR

Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další 4,5 miliardy korunZ evropských fondů přitékají další peníze na ekologii měst a obcí a jejich úspornější provoz. Ministerstvo životního prostředí pokračuje v mimořádně úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Kampaň MŽP #dostbyloplastu: Nenahrazujte, předcházejte!

18.5.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Kampaň MŽP #dostbyloplastu: Nenahrazujte, předcházejte!Ministerstvo životního prostředí dnes v rámci kampaně #dostbyloplastu za omezení jednorázových plastů vyzvalo firmy i jednotlivce, aby ve snaze snížit spotřebu jednorázových plastů nenahrazovali konvenční plasty tzv. bioplasty. Ministr životního prostředí…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Příloha č. 10 k zákonu o ochraně ovzduší - změny od 1. 1. 2020Garance

17.5.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona o ochraně ovzduší provedenou zákonem č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo také k úpravě…

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...

Přístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...

Přístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...

Přístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 104/2019 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 111/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 114/2019 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 (vyšlo dne: 26.4.2019 v částce č. 49)
  • 118/2019 Sb. novela vyhl. č. 247/2001 Sb. a č. 35/2007 Sb. (vyšlo dne: 14.5.2019 v částce č. 51)
  • 121/2019 Sb. o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 52)
  • 125/2019 Sb. novela zák. č. 428/2012 Sb. a č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 53)
  • 126/2019 Sb. novela zák. č. 320/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 53)
  • 128/2019 Sb. novela vyhl. č. 427/2008 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2019 v částce č. 54)
  • 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (vyšlo dne: 24.5.2019 v částce č. 56)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství

Praha: 17.4. 2019

Seminář je určen pro:

výrobce, dovozce a distributory obalů, původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady, pracovníky krajských úřadů a obcí, kteří vydávají rozhodnutí na tomto úseku a kontrolují jejich plnění.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je poskytnout přehled právní  úpravy na úrovni  EU i  národní  legislativy a seznámit je s novelizovanými předpisy EU a připravovanou právní  úpravou EU i  ČR. Seminář bude zaměřen i  na aplikaci  principů oběhového  hospodářství  v praxi.  

Partneři