dnes je 22.7.2019
Nejnovější

Společnost AM INTERIÉR dostala za provoz kotelny bez povolení a další přestupky pokutu 100 tisíc korun

18.7.2019, Zdroj: ČIŽP

Společnost AM INTERIÉR dostala za provoz kotelny bez povolení a další přestupky pokutu 100 tisíc korunInspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti AM INTERIÉR, a.s. Při kontrole v únoru 2019 zjistili, že firma ve svém závodě ve Zlíně-Loukách provozovala tři zdroje…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

MPO poskytne obcím dotčeným hledáním úložiště 53 milionů Kč

18.7.2019, Zdroj: ČTK

MPO poskytne obcím dotčeným hledáním úložiště 53 milionů KčMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytne obcím dotčeným výběrem hlubinného úložiště jaderného odpadu kompenzaci 53 milionů korun. Každá obec by měla dostat jeden milion. Peníze půjdou z atomového účtu, obce si je mohou vzít, anebo je mohou odmítnout.…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Stavba nádrží na Rakovnicku má začít nejpozději v roce 2022

17.7.2019, Zdroj: ČTK

Stavba nádrží na Rakovnicku má začít nejpozději v roce 2022Stavba vodních nádrží pro mírnění následků sucha u Senomat a Šanova na Rakovnicku má začít nejpozději v roce 2022. Domluven je výkup většiny pozemků, s několika majiteli se ještě jedná. Vláda by se měla zabývat dodatečným uvolněním peněz na výkup pozemků, šlo…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2019

16.7.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2019Ukončení uvádění na trh látky tridekafluoroktyl silantriol a TDFA, odklad data skončení platnosti schválení etofenproxu a indoxakarbu pro použití vbiocidních přípravcích, nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách, nařízení o hnojivech.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Výrobce dlaždic dostal pokutu 120 tisíc korun za úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší

15.7.2019, Zdroj: ČIŽP

Výrobce dlaždic dostal pokutu 120 tisíc korun za úniky tuhých znečišťujících látek do ovzdušíInspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zoddělení ochrany ovzduší vPlzni uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Výrobce keramických dlaždic ve svém závodě vChlumčanech na Plzeňsku provozoval mokré hladinové odlučovače…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Pozor při navyšování podílu obnovitelných zdrojů

11.7.2019, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pozor při navyšování podílu obnovitelných zdrojůPodle nedávného vyjádření Evropské Komise musí Česko do roku 2030 navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030 minimálně na 23 %. Česko doposud počítalo pouze s nárůstem 20,8 %. Svaz průmyslu a dopravy upozorňuje, že je třeba postupovat v…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

ČIŽP dala milionovou pokutu masokombinátu za nakládání s vodou

11.7.2019, Zdroj: ČTK

ČIŽP dala milionovou pokutu masokombinátu za nakládání s vodouMilionovou pokutu uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni společnosti Maso Brejcha s.r.o. Masokombinát podle inspekce v rozporu s povolením vypouštěl odpadní vody do podzemních vod a bez povolení odebíral povrchové vody. Firma také…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Oxidem dusičitým je nejvíce znečištěná Praha, Brno a Plzeň

10.7.2019, Zdroj: ČTK

Oxidem dusičitým je nejvíce znečištěná Praha, Brno a PlzeňOxidem dusičitým je nejvíce znečištěno ovzduší v Praze, konkrétně v místě křížení Sokolské a Ječné ulice v centru metropole. Místo patří mezi 18 lokalit s nejvyššími hodnotami znečištění v Česku, další jsou například v Brně. Na dnešní tiskové konferenci to…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Normy: ekologie a životní prostředí - červenec 2019

8.7.2019, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - červenec 2019Nové a aktualizované normy související sochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v červenci 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Měsíční přehled legislativních změn: červen 2019

5.7.2019, Zdroj: Fulsoft

Měsíční přehled legislativních změn: červen 2019Přehledzměn právních předpisů za měsíc červen 2019 Sbírka zákonů: vyhlášeno právní předpis vyhlášen účinný od 135/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

Oznámení chemických směsí a detergentůGarance

18.1.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení nebezpečných chemických směsí (nebezpečné pro zdraví a fyzikálně chemicky) a oznámení detergentů (bez ohledu na nebezpečnost) je základní povinností podle chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) při uvádění směsí a detergentů na trh. Povinnost musí být…

Přístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.

Přístupné pro: Envi profi

Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažeryGarance

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná doba velkého konkurenčního tlaku nutí podniky k novému přístupu ke svému zdroji výhod, kvality a inovací - k zaměstnancům. Největší důraz je na efektivní výběr a udržení si vhodných lidí. Především na vedoucí pracovníky jsou tak kladeny vysoké…

Přístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 164/2019 Sb. mění zákon č. 187/2006 Sb., a některé další zákony (vyšlo dne: 1.7.2019 v částce č. 71)
  • 167/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 % (vyšlo dne: 9.7.2019 v částce č. 73)
  • 168/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI % (vyšlo dne: 9.7.2019 v částce č. 73)
  • 169/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX % (vyšlo dne: 9.7.2019 v částce č. 73)
  • 170/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko (vyšlo dne: 11.7.2019 v částce č. 74)
  • 172/2019 Sb. novela vým. č. 295/2018 Sb. (vyšlo dne: 11.7.2019 v částce č. 75)
  • 175/2019 Sb. novela vyhl. č. 22/2013 Sb. (vyšlo dne: 11.7.2019 v částce č. 76)
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 179/2019 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 180/2019 Sb. novela vyhl. č. 229/2008 Sb. (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020

Praha: 18.9. 2019

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”). Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členských státech a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Podrobné informace, včetně návrhu postupu jak zavést systém pro oznamování směsí ve vaší společnosti, se dozvíte na tomto semináři.

Partneři