dnes je 20.5.2022

Nejnovější

Dotaz: Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

19.5.2022, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ráda bych se zeptala, kdo je povinný nahlásit OLPNO. Jsme firma, která produkuje nebezpečné odpady. Ve smlouvě s jednou odpadářskou firmou to máme, že to dělají oni. Jiná odpadářská firma nám tvrdí, že toto se dělat nemusí, také to oni nedělají, ani nemají ve smlouvě. Jsme tedy dle zákona za provedení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

II. ročník konference Odpady v podnikové ekologii - je odpadová legislativa procirkulární?

19.5.2022, Zdroj: ENVIprofi

II. ročník konference Odpady v podnikové ekologii - je odpadová legislativa procirkulární?V úterý 17. května 2022 se uskutečnil 2. ročník konference Odpady v podnikové ekologii. Akci pořádala redakce odborného portálu ENVIprofi.cz provozovaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer. Probraly se stavební odpady, problémy s výkopovou zeminou, komunální…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Připomínky: Kompenzace nepřímých nákladů odvětvím ohroženým rizikem úniku uhlíku

18.5.2022, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Kompenzace nepřímých nákladů odvětvím ohroženým rizikem úniku uhlíkuMŽP zaslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

18.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dotaz se týká nakládání s výkopovou zeminou pro účely stavby v místě, na kterém byla vytěžena, tzn. mimo režim zákona o odpadech, tzn. zpětné použití zemin k terénním úpravám stavby vymezené stavebním rozhodnutím. Podle paragrafu 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na vytěženou NEKONTAMINOVANOU ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

MŽP: Vinice, chmelnice a sady bude možné osázet fotovoltaickými panely - podpoříme tzv. agrovoltaiku

17.5.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

MŽP: Vinice, chmelnice a sady bude možné osázet fotovoltaickými panely - podpoříme tzv. agrovoltaikuNa dnešní v pořadí druhé společné pracovní poradě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vedené ministry Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) a Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL) pokračovaly rezorty v debatě o společných ekologických tématech zejména v…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Splnění podmínek udržitelnosti u biomasy bude možné dokládat do konce roku

17.5.2022, Zdroj: ČTK

Splnění podmínek udržitelnosti u biomasy bude možné dokládat do konce rokuSplnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy asi bude možné dokládat čestným prohlášením nejen do konce června, ale až do konce letošního roku. Ve druhé polovině roku nebude nutný pouze doklad podle předpisu EU. Prodloužení umožní…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

V Olomouci vyroste nová linka na úpravu odpadů pro energetické využití

16.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V Olomouci vyroste nová linka na úpravu odpadů pro energetické využitíV Olomouci vyroste nová linka pro zpracování až 60.000 tun odpadu. Technologické zařízení bude schopno dotřídit odpady pro jejich další energetické využití a zároveň bude schopno co nejvíce odpadů odklonit pro materiálovou recyklaci. Stát bude v olomoucké…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vláda schválila upravený plán odpadového hospodářství, zahrnuje nové cíle

12.5.2022, Zdroj: ČTK

Vláda schválila upravený plán odpadového hospodářství, zahrnuje nové cíleMaximální opětovné využití složek odpadu, prevence jeho vzniku, výrazný pokles skládkování a rozvoj oběhového hospodářství jsou cíle plánu odpadového hospodářství pro roky 2015 až 2024. Jeho aktualizaci dnes schválila vláda, informoval na tiskové konferenci…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází meliorace

11.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaké jsou podle vodního zákona povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází meliorace? Mgr. Veronika Vytejčková Podle § 56 odst. 1 vodního zákona se za stavby k vodohospodářským melioracím pozemků považují stavby k závlaze a odvodnění pozemků, k ochraně pozemků před erozní činností vody ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí - květen 2022

11.5.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí - květen 2022Novéa aktualizovanénormysouvisející s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ vkvětnu 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákazové dopravní značky B18 a B19Garance

1.1.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad dopravních silničních značek vztahujících se k silniční přepravě nebezpečných věcí:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Označování skladovacích prostorGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňuje se nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021Archiv

25.8.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V červnu letošního roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH, ve které je stanoven formát a obsah bezpečnostního listu. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2021. Od tohoto data musí všechny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 93/2022 Sb. novela zák. č. 353/2003 Sb. a č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 26.4.2022 v částce č. 47)
  • 96/2022 Sb. novela některých zákonů v oblasti finančního trhu (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 49)
  • 98/2022 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 99/2022 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023 (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 101/2022 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 104/2022 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 51)
  • 107/2022 Sb. novela nař. vl. č. 189/2018 Sb. (vyšlo dne: 5.5.2022 v částce č. 53)
  • 116/2022 Sb. novela vyhl. č. 511/2021 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2022 v částce č. 59)
  • 120/2022 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
  • 121/2022 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHS

27.5.2022, On-line, Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Webinář provede požadavky na pracoviště na úseku ochrany zdraví a průběhem kontroly KHS na pracovišti. Zjistíte tak jak na pracovišti vytvořit podmínky pro kontrolu státního zdravétního dozoru, čeho si kontroly nejvíce všímají i jak probíhá komunukace s orgánem státního zdravotního dozoru.

Dozorová činnost ve stavebnictví

30.5.2022, On-line, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Díky této akci plně porozumíte jednotlivým druhům „stavebního dozoru“. Dovíte se, co je smyslem a cílem prováděného dozoru, jak se provádí a co se zaznamenává. Získáte požadované znalosti o různých druzích prováděných dozorů se specifickým zaměřením na technický dozor stavebníka, autorský dozor, státní dozor prováděný stavebními úřady a správní dozor zabezpečovaný dotčenými orgány.

Zákon č. 250/2021 Sb.

1.6.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Specialista na odpadové hospodářství

1.6. – 22.6.2022 (1.6.2022, 8.6.2022, 15.6.2022, 22.6.2022), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Nařízení vlády připravované k zákonu č. 250/2021 Sb.

8.6.2022, Praha, Martin Šturma

K zákonu č. 250/2021 Sb. jsou připravovány nové Nařízení vlády, které by měly s účinností od 07/2022 nahradit stávající vyhlášky pro jednotlivá VTZ.

Doporučujeme

Publikace

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021

Aktuální znění vyhlášky účinné od 7. 8. 2021

cena: 690 Kč 

Obchodování s odpady podle nového zákona o odpadech

Možnosti a nové povinnosti nejen pro původce odpadů

Cena: 1 290 Kč

 

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi PLUS zdarma:

27.5.2022
9:30

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHS

21.6.2022
15:00 - 16:30

Integrovaný registr znečišťování od A do Z

Další akce

7.6.2022 Chemická legislativa
8.6. - 9.6.2022 Legislativa a CASEC
23.11.2022

konference Povinnosti v podnikové ekologii

Informace od partnerů

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...