dnes je 2.3.2021

Nejnovější

Použité respirátory a samotestovací sady patří do černé popelnice, ale zabezpečené

1.3.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Použité respirátory a samotestovací sady patří do černé popelnice, ale zabezpečenéS novými opatřeními proti epidemii koronaviru bude končit v odpadu více respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad. Podle aktuálně platných vládních opatření se od 1. března zvyšuje povinnost nošení ochranných prostředků, spouští se také dotované…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Sazby DPH separovaného komunálního odpadu

1.3.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jakou sazbu DPH použít podle nového zákona při fakturaci separovaného kom. odpadu? Obce, firmy? Ing. Petr Šulc Zákonem č. 609/2020 Sb. se změnil i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “Zákon“). Jmenovitě se jedná o Čl. XXXIII, bod 7, kterým se mění příloha č. 2 k Zákonu ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Metodické sdělení k výběru tzv. emisního poplatku

25.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Metodické sdělení k výběru tzv. emisního poplatkuV návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) dnem 1. ledna 2021 vydává odbor odpadů MŽP toto metodické sdělení, jehož účelem je vyjasnit některé otázky týkající se výběru tzv. emisního poplatku. Konkrétně…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Uhlíková stopa odpadů

25.2.2021, Zdroj: Arnika

Uhlíková stopa odpadůOdpady, produkce surovin a nakládání s odpadem, mají výraznou uhlíkovou stopu. Až 85 % je spojeno s jejich produkcí. Proto je nejdůležitější vzniku odpadů předcházet. Každý den jich můžeme produkovat méně.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Česko podá na Polsko žalobu kvůli dolu Turów, chce zastavit těžbu. Ekologové rozhodnutí vítají

24.2.2021, Zdroj: ČTK

Česká republika podá na přelomu února a března žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Bude požadovat zastavení těžby. Rozhodla o tom dnes vláda, informovalo ČTK ministerstvo zahraničí (MZV). Návrh podala ministerstva…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Pokrok v oblasti konkurenceschopnosti čisté energieGarance

23.2.2021, Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem Zelené dohody pro Evropu 1 , nové evropské strategie růstu, je transformovat Evropskou unii (EU) 2 v moderní, a konkurenceschopnou ekonomiku, efektivně využívající zdroje, která bude do roku 2050 klimaticky neutrální. Bude třeba, aby se ekonomika EU…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Rok 2021 očima zemědělců: Přechodné dotační podmínky, opožděná digitalizace i boj proti suchu

23.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2021 očima zemědělců: Přechodné dotační podmínky, opožděná digitalizace i boj proti suchuČeská krajina se mění. V posledních letech se musela adaptovat na pětisetleté sucho, které v minulém roce vystřídaly přívalové deště. Nejinak tomu je i z hlediska legislativy, kde musí zemědělci každý rok reagovat na nové zákony či jejich novely. V letošním…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nové právní předpisy účinné od 1. 3. 2021

23.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Nové právní předpisy účinné od 1. 3. 2021Novela nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství a novela nařízení vládyč. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Plán k řešení látek vzbuzujících mimořádné obavy byl dokončen

22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Plán k řešení látek vzbuzujících mimořádné obavy byl dokončenPo dokončení plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) do roku 2020 zveřejnila ECHA brožuru, která shrnuje výsledky provádění plánu.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Výsledky zjišťování obsahu klíčivých semen v kompostech

19.2.2021, Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Výsledky zjišťování obsahu klíčivých semen v kompostechVýsledky testování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrzují, že správný proces kompostování významně snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽP

29.12.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽPMinisterstvo životního prostředí vydalo první metodické pokyny k novému zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, který bude účinný od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?

16.11.2017, Zdroj: Aquarex WATERPROFIT, s.r.o.

Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?Voda není jen životadárná tekutina, ale také klíčová surovina, bez níž se ve své výrobě neobejde žádná firma. To s sebou přináší vysoké nároky na péči o ni. „A důležitý není jen primární efekt – tedy množství vody, které se uspoří. Neméně důležitá je také její…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nové odpadové zákony 2021 - aktuálně

16.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové odpadové zákony 2021 - aktuálně... Důležité informace a komentáře k novým odpadovým zákonům platným od 1. 1. 2021. Komentář: Znalost kvality odpadů - základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady v souladu s novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 12.2.2021, Mgr. Tomáš Ondrůšek, Zdroj: Verlag Dashöfer Nové povinnosti ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

13.11.2012, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) zásadním způsobem mění způsob kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPGarance

22.2.2018, Ing. Lukáš Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPPřevážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%). Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 80/2021 Sb. novela vyhl. č. 54/2004 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 32)
  • 83/2021 Sb. novela vyhl. č. 22/2013 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 86/2021 Sb. novela vyhl. č. 471/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 87/2021 Sb. novela vyhl. č. 252/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 88/2021 Sb. novela zák. č. 44/1988 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 90/2021 Sb. novela zák. č. 268/2014 Sb., zákon č. 634/2004 Sb. a č. 40/1995 Sb. (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 91/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 93/2021 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 37)
  • 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 38)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP

8.3.2021, On-line, Mgr. Ondřej Perlík

Průvodce ohlašováním v systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování ovzduší a nové povinnosti v roce 2021.

Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu

9.3.2021, On-line, Mgr. Pavel Doucha, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Všechny účastníky energetického trhu si dovolujeme pozvat na odborný seminář Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

10.3.2021, On-line, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Zajištění BOZP a PO v malé firmě

12.3.2021, On-line, Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Procesní kontaminanty v potravinách

17.3.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

11. dubna 2018 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. Jak toto nařízení ovlivňuje potravinářský průmysl se dozvíte na našem on.line semináři.

Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi PLUS zdarma:


únor 2021: 

25.2.2021
10:00 - 11:30

Nové oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona od 1. 1. 2021

březen 2021: 

8.3.2021
10:00 - 11:30

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP v roce 2021

10.3.2021
13:30 - 15:30

Druhy pracovnělékařských prohlídek

12.3.2021
10:00 - 12:00

Zajištění BOZP a PO v malé firmě s maximálně 25 zaměstnanci

Informace od partnerůPartneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...