dnes je 27.2.2024

Metodický pokyn pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodního původu a závažných haváriíArchiv

15.2.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon č. 350/2011 Sb.Archiv

12.8.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Metodický pokyn pro monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profiluArchiv

15.2.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 61/2013 Sb.Archiv

24.9.2014, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Metodický pokyn pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředíArchiv

15.2.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kontrola podle připravovaného zákona o prevenci závažných haváriíArchiv

27.10.2014, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vstupní a periodická kontrola a audit studieGarance

15.2.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Odborná způsobilost

20.8.2004, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Odborné posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikamiGarance

26.11.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Základní zprávaGarance

26.11.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nařízení č. 1272/2008 CLPArchiv

26.2.2014, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Výkon státní správy v oblasti chemických látek a přípravků a pokuty za neplnění povinností

23.9.2005, MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákon o chemických látkách a chemických směsích - obsah zákonaGarance

17.7.2015, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Rozsah znalostí a dalších podmínek k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

29.10.2004, MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředíGarance

17.8.2015, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o obecné bezpečnosti výrobkůArchiv

27.8.2014, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půděArchiv

12.8.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obsah zákona o technických požadavcích na výrobkyArchiv

27.8.2014, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

K čemu slouží bezpečnostní listArchiv

15.5.2012, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravěArchiv

12.8.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Balení a označování podle chemického zákonaArchiv

26.11.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti následného uživateleArchiv

30.1.2012, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

„Neexistují bezpečné chemikálie. pouze jejich bezpečné používání“Archiv

14.5.2012, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Integrovaná prevence znečištění (IPPC)Garance

14.6.2016, MUDr. Marie Adámková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...