dnes je 17.7.2024

Input:

155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 20.3.2023

č. 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 20.3.2023
ZÁKON
ze dne 30. června 1995
o důchodovém pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 16 odst. 4, § 37 odst. 4, § 47 odst. 1, § 76 odst. 1
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 1 písmeno h)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 11 odst. 2
375/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění nepřímo, nové sazby
116/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 5, § 14, § 34 až 37, § 64, (11 novelizačních bodů)
188/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 71 odst. 2, doplňuje § 76 odst. 3, přechodná ustanovení
346/2002 Sb.
(k 1.1.2002)
mění nepřímo, nové sazby
353/2001 Sb.
(k 5.10.2001)
ruší slova v § 107 odst. 2
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 6 odst. 1 doplňuje písm. d),
v § 6 mění odst. 2 a ruší odst. 4, ruší odst. 4 v § 107
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 11 odst. 2
264/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, nové znění § 67, § 107 odst. 3, nová přechodná ustanovení
420/2002 Sb.
 
 
439/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění nepřímo, nové sazby
489/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění nepřímo, nové sazby
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 odst. 1 mění písm. i) a t)
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5, 8, 11 a 16
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 16 novelizačních bodů
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 9 odst. 3 písm. a)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 9 odst. 6 písm. b) a c), § 16 odst. 3, 4 a 6, § 27, nová přechodná ustanovení
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 odst. 1 písm. ch) vkládá slova
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 12 novelizačních bodů
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 20 mění odst. 5, v § 21 odst. 1 až 3
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 5 odst. 1 mění písm. k)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
§ 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 64 odst. 2 a 3 doplňuje slova
414/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění nepřímo, nové sazby
24/2006 Sb.
(k 1.2.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 1 písm. r) a s), § 9 odst. 6 písm. c), § 14 odst. 2, § 50 odst. 2 písm. b) a c), § 108 odst. 1 písm. a); vkládá § 102 a nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 odst. 2 a 8 a vkládá nový § 105a
264/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá § 67a, § 74a, § 76a a ruší v § 76 odst. 3, nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá nový § 82a
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
nález ÚS
405/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 5 odst. 3 ruší druhou a třetí větu
462/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění nepřímo, nové sazby
152/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 5 mění odst. 1 písm. r) a ruší odst. 3 a 4;
mění § 12 odst. 1, § 16 odst. 5, § 20 odst. 2, § 24, nová přechodná ustanovení
152/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9 odst. 6 písm. c) a § 9 odst. 8
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
218/2007 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
257/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění nepřímo, nové sazby
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 1 písm. s), § 9 odst. 6 písm. c) a odst. 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, nadpis části šesté a vkládá nový § 105b
296/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 3 písm. e)
178/2008 Sb.
(k 28.5.2008)
mění § 67 a 107, nová přechodná ustanovení
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
v § 82a vkládá odst. 6; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 56 odst. 1 písm. b); nabývá účinnosti bod 14 přechodných ustanovení
ve znění zák. č. 479/2008 Sb.
306/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 19a; nabývá účinnosti bod 15 přechodných ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; vkládá přílohu; nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 5 odst. 1 písm. n) vkládá slova; nové přechodné ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 65 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
vkládá slova v § 5 odst. 1 písm. l)
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 107 vkládá nový odst. 4
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 5 odst. 1 písm. i) vkládá slova
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
mění v § 16 odst. 3 - (změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2013)
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 5 odst. 1 písm. ch); vkládá v § 6 odst. 1 nové písm. f), § 102b a v § 105 odst. 2; nová přechodná ustanovení
ÚZ 43/2010 Sb.
 
 
nález ÚS
135/2010 Sb.
(k 1.10.2011)
ruší § 15
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 6 a 9, § 10 odst. 2 a 3, § 16 odst. 6 a 8, § 25 odst. 1, § 36 odst. 2, § 65 odst. 1, § 67a, přílohu; nové přechodné ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 5 odst. 1 písm. n), § 6 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 7 písm. a), b) a c), § 20 odst. 4, § 42 odst. 3
220/2011 Sb.
(k 22.7.2011)
nabývá účinnosti § 15 odst. 4; mění § 17 odst. 2 a 4, § 67 a § 108; ruší v § 107 odst. 2 a 3
220/2011 Sb.
(k 30.9.2011)
nabývá účinnosti § 15 odst. 1, 2, 3 a 5; mění § 16 odst. 4 písm. f), § 18, § 31 odst. 1, § 32, § 34 odst. 4, § 56, § 58, § 59 odst. 2, § 61a, § 71 odst. 2, § 107 odst. 1 písm. a) a přílohu; nová přechodná ustanovení
220/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 2, § 8 odst. 3, § 33 odst. 1, § 36, § 41 odst. 1, § 50 odst. 4 a 5, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1, § 54 odst. 3; ruší § 57
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. b)
348/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 4
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 6 a 9, § 10 odst. 2 a 3, § 16 odst. 6 a 8, § 25 odst. 1, § 36 odst. 2, § 65 odst. 1, § 67a, přílohu; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. f)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 29, § 34, § 35, § 41 odst. 2, § 51 odst. 2, § 53 odst. 2, § 61a, § 105a odst. 1; vkládá nový § 37a a § 61b
428/2011 Sb.
(k 28.12.2011)
vkládá nový § 106a; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
314/2012 Sb.
(k 27.9.2012)
mění § 29 odst. 4, § 55 odst. 2, § 67 odst. 6 a § 105a
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. k), § 52 odst. 3; vkládá v § 102a nový odst. 3
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 16 odst. 4 a odst. 8
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
nahrazuje v § 16 odst. 3 větě čtvrté číslo „2012” číslem „2014”
(změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2015)
267/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 21 odst. 1 a § 108 odst. 3; nové přechodné ustanovení
274/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 106; vkládá nové § 106b a 106c; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 9 odst. 6 písm. e), § 20, § 24, § 50 odst. 3, § 55 odst. 2, § 64 odst. 1 a § 88
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
nahrazuje v § 16 odst. 3 větě čtvrté číslo „2014” číslem „2016”
(změna se týká věty vložené zák. č. 218/2007 Sb. s účinností od 1.1.2017)
183/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
ruší větu druhou v § 67 odst. 6; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 1 písm. g)
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 29 odst. 3; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 65 odst. 1
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 29, § 31 odst. 1, § 34, § 35, § 41 odst. 2, § 51 odst. 2, § 61a odst. 1, § 67 odst. 11; vkládá nový § 105c; ruší § 37a a § 61b; nová přechodná ustanovení
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 105a odst. 1
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a odst. 2
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 21 odst. 1 písm. a)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
212/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 67, § 107 a § 108; nové přechodné ustanovení
213/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 19a odst. 1 a § 74; vkládá nové § 37b a § 37c; nové přechodné ustanovení
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. i)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 5 odst. 1 písm. h) a t)
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. f), § 16 odst. 4 a § 52 odst. 1 a 5; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 odst. 1 písm. g)
203/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 67 odst. 6 a 8
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29, § 32, § 38, § 61a a přílohu
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 2 a 3 a § 16 odst. 4 písm. a)
191/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 5 odst. 2 písm. d) a § 67 odst. 7; nová přechodná ustanovení
191/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 67a; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 65 odst. 1; nové přechodné ustanovení
244/2019 Sb.
(k 30.9.2019)
vkládá nový § 67b
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 105
469/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 67 odst. 2
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 6 a § 10
323/2021 Sb.
(k 9.9.2021)
vkládá § 67c
323/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 32, § 56, § 57, § 107, § 108; vkládá § 34a; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 455/2022 Sb.
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 16 odst. 4 písm. a)
221/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 5, § 16, § 29, § 34, § 102; nová přechodná ustanovení
455/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 34, § 34a, § 58, § 59, § 61a; vkládá v části čtvrté hlavě první nový díl pátý a v části čtvrté novou hlavu osmou; nové přechodné ustanovení
71/2023 Sb.
(k 20.3.2023)
vkládá § 67ca
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1)  Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen „pojištění”) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].
(2)  Organizaci a provádění pojištění, povinnosti pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a jejich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění (dále jen „pojistné”) upravují zvláštní zákony.1)
(3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění1a) .
§ 2
Účast na pojištění
(1)  Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (dále jen „osoby”) uvedené v § 5. Pojištění se mohou dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.
(2)  Pojištěncem se pro účely pojištění rozumí osoba, která je nebo byla účastna pojištění.
§ 3
Způsobilost osob v právních vztazích pojištění
(1)  Právní osobnost v právních vztazích pojištění vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.
(2)  Plná svéprávnost v právních vztazích pojištění vzniká dosažením zletilosti, přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství2) . Způsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b)] vzniká ukončením povinné školní docházky; přiznáním tohoto důchodu vzniká plná svéprávnost podle věty první a trvá až do dosažení zletilosti. O omezení svéprávnosti platí obdobně ustanovení občanského zákoníku.
(3)  Osoba, která nemá svéprávnost podle odstavce 2, musí být zastoupena zákonným zástupcem nebo opatrovníkem; kdo je zákonným zástupcem nezletilého nebo opatrovníkem, stanoví občanský zákoník.
§ 4
Druhy důchodů a jejich výše
(1)  Z pojištění se poskytují tyto důchody:
a)  starobní,
b)  invalidní,
c)  vdovský a vdovecký,
d)  sirotčí.
(2)  Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), nebo z procentní výměry důchodu zemřelého, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).
ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ
OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§ 5
(1)  Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a)  zaměstnanci v pracovním poměru,
b)  příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5) , vojáci z povolání5a) , vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby46) a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě5b) ,
c)  členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
d)  osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o) až s),
e)  osoby samostatně výdělečně činné,
f)  zaměstnanci činní na základě

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...