dnes je 18.5.2024

Input:

198/2007 Sb., Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

č. 198/2007 Sb., Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. června 2007
o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
Vláda nařizuje podle § 12a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 160/2007 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje technické a jiné podrobnosti týkající se bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh.
§ 2
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) zapalovačem ručně ovládané zařízení vydávající plamen a využívající palivo, které se běžně používá pro zapálení zejména cigaret, doutníků a dýmek a u něhož se dá předvídat, že může být použito k zapálení materiálů, jako je papír, knoty, svíčky a lampy, a které je vyrobeno s neoddělitelnou zásobou paliva, bez ohledu na to, zda jej lze znovu plnit či ne,
b) plnitelným zapalovačem takový zapalovač, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby bylo zajištěno jeho očekávané stálé bezpečné používání po dobu životnosti nejméně 5 let, s možností opravy a splňující tyto požadavky:
1. na zapalovač je výrobcem poskytnuta nejméně dvouletá písemná záruka v souladu s předpisem Evropských společenství2) ,
2. existuje možnost opravy, včetně zapalovacího mechanismu a bezpečného opakovaného plnění po celou dobu životnosti,
3. součástky, u kterých lze předpokládat, že se při nepřetržitém používání opotřebují nebo přestanou fungovat po záruční době, je možno nahradit nebo opravit v autorizovaném nebo specializovaném poprodejním servisu se sídlem v Evropské unii,
c) zapalovačem odolným vůči dětem zapalovač navržený a vyrobený tak, aby za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek nemohly děti mladší 51 měsíců aktivovat zapalovací mechanismus, protože například nemají potřebnou sílu k zacházení s ním, nebo kvůli jeho designu nebo ochraně zapalovacího mechanismu, složitosti nebo posloupnosti operací potřebných pro jeho zapálení, tedy zapalovač, který splňuje národní technickou normu zavádějící evropskou normu EN 13869:2002 (dále jen „evropská norma”), pokud jde o jiné specifikace než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 3.1, 3.4 a 5.2.3 evropské normy; zapalovač splňující příslušné právní předpisy zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, kde platí pro bezpečnost pro děti požadavky rovnocenné nebo přísnější než uvedené v tomto nařízení,
d) modelem zapalovače zapalovač téhož výrobce, který se neliší v provedení nebo jiných charakteristikách takovým způsobem, který by mohl ovlivnit odolnost vůči dětem,
e) zkouškou odolnosti vůči dětem systematická zkouška daného modelu zapalovače z hlediska jeho odolnosti vůči dětem na vzorku zapalovačů, a to zejména zkoušky prováděné v souladu s národními technickými normami zavádějícími evropskou normu, pokud jde o jiné specifikace než o ty, které jsou uvedeny v odstavcích 3.1, 3.4 a 5.2.3 evropské normy, nebo s požadavky příslušných právních předpisů zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie a kde platí pro bezpečnost dětí požadavky rovnocenné nebo přísnější než uvedené v tomto nařízení,
f) zapalovačem neobvyklého typu zapalovač

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...