dnes je 24.7.2024

Input:

389/2011 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 389/2011 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011
o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
277/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 1 odst. 1
192/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
vkládá § 1a až 1c a přílohy č. 1 až 3
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování
(K § 29 zákona)
(1)  Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje měsíčně
 
a)
u diety nízkobílkovinné
o 1 511 Kč,
b)
u diety při dialýze
o 1 095 Kč,
c)
u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii
o 1 150 Kč,
d)
u diety diabetické
o 1 238 Kč,
e)
u diety při onemocnění fenylketonurií
o 2 431 Kč,
f)
u diety při onemocnění celiakií
o 3 066 Kč,
g)
u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5
o 1 194 Kč,
h)
u diety při laktózové intoleranci
o 1 172 Kč,
i)
u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte
o 1 205 Kč.
(2)  Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší.
(3)  Odborným lékařem příslušným k potvrzení potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu
a)  nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie,
b)  při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu,
c)  nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo endokrinologie,
d)  diabetickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
e)  při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
f)  při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
g)  při osteoporóze lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gynekologie a porodnictví,
h)  při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gastroenterologie,
i)  v těhotenství lékař

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...