dnes je 12.6.2024

Input:

4/2009 Sb., Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě, ve znění účinném k 30.1.2013

č. 4/2009 Sb., Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě, ve znění účinném k 30.1.2013
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při přepravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2013 Sb.
(k 30.1.2013)
mění úvodní větu a § 1; ruší část druhou a přílohy č. 1 a 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tato vyhláška stanoví velikost prostor pro přepravu zvířat.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena vyhl. č. 22/2013 Sb. k 30.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ, NA KTEROU SE NEVZTAHUJE PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§ 4
Velikost prostor pro přepravu zvířat
Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 5
Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se zrušuje.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.
(zrušena vyhl. č. 22/2013 Sb. k 30.1.2013)
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.
(zrušena vyhl. č. 22/2013 Sb. k 30.1.2013)
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.
Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečnil je v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství
1. Silniční a železniční přeprava koní, oslů a jejich kříženců (dále jen „koně”)
 
Kategorie zvířat
Minimální podlahová plocha najedno zvíře v m2
Minimální rozměry stání najedno zvíře v m
Dospělí koně
1,75
0,7 x 2,5
Mladí koně (6 až 24 měsíců)
cesta do 48 hod.
1,20
0,6 x 2,0
cesta nad 48 hod.
2,40
1,2x2,0
Poníci (výška do 144 cm)
1,00
0,6x1,8
Hříbata do 6 měsíců
1,40
1,0 x 1,4
Během delších cest musí mít hříbata a mladí koně možnost ulehnout.
Uvedené hodnoty se mohou u dospělých koní a poníků odchylovat nejvýše o 10 % a u mladých koní a hříbat o 20 % v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.
2. Silniční a železniční přeprava skotu
 
Kategorie zvířat
Přibližná hmotnost zvířat v kg
Minimální podlahová plocha najedno zvíře v m2
Malá telata
50
0,30 až 0,40
Středně velká telata
110
0,40 až 0,70
Těžká telata
200
0,70 až 0,95
Středně velký dospělý skot
325
0,95 až 1,30
Těžký dospělý skot
550
1,30 až 1,60
Velmi těžký dospělý skot
nad 700
nad 1,60
Uvedené hodnoty se mohou zvýšit v závislosti na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.
3. Silniční a železniční přeprava ovcí a koz
 
Kategorie zvířat
Hmotnost zvířat v kg
Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2
Ostříhané ovce
do 55
0,20 až 0,30
nad 55
nad 0,30
Neostříhané ovce
do 55
0,30 až 0,40
nad 55
nad 0,40
Vysokobřezí ovce
do 55
0,40 až 0,50
nad 55
nad 0,50
Kozy
do 35
0,20 až 0,30
35 až 55
0,30 až 0,40
nad 55
0,40 až 0,75
Vysokobřezí kozy
do 55
0,40 až 0,50
nad 55
nad 0,50
Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...