dnes je 17.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Emise látek znečišťující ovzduší v EU27 klesají

28.8.2009, Zdroj: CENIA (www.cenia.cz)

Emisní inventarizační zpráva Evropského společenství vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v roce 2007 emise oxidů síry (SOx) poklesly o 72% oproti roku 1990. Klesající trend v roce 2007 pokračoval i u tří hlavních znečišťujících látek, které způsobují vznik přízemního ozonu: oxid uhelnatý (CO) se snížil o 57%, těkavé organické látky bez zahrnutí methanu (NMVOC) klesly o 47% a oxidy dusíku (NOx) klesly o 36% oproti roku 1990. V roce 2007 byly emise všech čtyř znečišťujících látek nižší než v roce 2006.

Emise jemných částic (PM2,5) – znečišťujících látek, jež vážně poškozují lidské zdraví – poklesly o 2% ve srovnání s předcházejícím rokem a od roku 2000 se snížily přibližně o

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...