dnes je 22.5.2024

Input:

Energetické využívání čistírenských kalů

11.11.2010, Zdroj: Educo (www.scienceshop.cz/default.asp)

Ve studii „Energetické využívání čistírenských kalů v Evropě do roku 2020“ podává Institut pro výzkum trendů a trhu zprávu o přehledu rámcových podmínek a aktuální situace zneškodňování kalů v 22 evropských zemích. Studie porovnává a analyzuje náklady na různé alternativy zneškodňování kalů, vyhodnocuje výhody a nevýhody a uvádí požadavky na stávající a nové účastníky trhu. Předpovídá rovněž vývoj trhu podle druhu kalů a jejich původu do roku 2020 ve třech scénářích.

Základní poznatek studie spočívá v tom, že energetické využívání čistírenských kalů na evropském trhu opět získává na významu. Je realizováno zejména jako společné spalování v uhelných elektrárnách a spalovnách odpadů nebo jako samostatné spalování ve speciálních spalovnách kalů.
Ve střední Evropě je energetické využívání již hlavním způsobem zneškodňování čistírenských kalů a jejich látkové využívání v zemědělství ustupuje do pozadí, především z důvodu klesající akceptace. Potravinářský průmysl stále častěji požaduje od výrobců, aby nevyužívali kaly k hnojení. V Německu a Rakousku se energeticky využívá již polovina

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...