dnes je 22.2.2024

Input:

Kontroly ČIŽP zaměřené na odběr podzemních vod a skládky nebezpečných odpadů ukázaly mnoho nedostatků

29.8.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od března tohoto roku provádí Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí kontrolu zaměřenou na plnění povinností při nakládání s vodami u odběratelů podzemních vod, týkající se placení poplatků, včasného vyřizování administrativy a spolupráce s ČIŽP.

Na základě analýzy dostupných dat byly vytipovány problematické subjekty, vhodné ke kontrole dodržování zákona. Za období březen až červen 2008 bylo u 80 kontrolovaných měst, obcí, podnikatelů a dalších právních subjektů zjištěno v 50 % případů porušení zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. Hlavním zjištěním bylo porušování vodního zákona, kdy kontrolovaný subjekt odebíral podzemní vodu bez platného povolení k nakládání s vodami, což je sankcionováno pokutou [1]. V některých případech byla odebíraná voda měřena pouze podružnými vodoměry u jednotlivých spotřebitelů a měřidla nebyla instalována na vodojemech.

Současně také probíhá plošná kontrola odběratelů podzemních vod tak, aby do 2 let byly zkontrolovány všechny subjekty. Za období březen-červen letošního roku bylo na pokutách a nedoplatcích uloženo 11,9 mil. Kč a zároveň došlo i k nápravě protiprávního stavu.

Souběžně s kontrolou čerpání podzemních vod probíhá od dubna 2008 kontrola zaměřená na nakládání s nebezpečnými odpady, tj. na skutečné množství těchto odpadů ukládané na skládky, na plnění zákonných evidenčních povinností a na správnost placení poplatků za uložené odpady.

K datu zahájení kontroly bylo na území České republiky evidováno celkem 29 skládek nebezpečného odpadu. Za období duben až červen 2008 bylo prověřeno 14 těchto zařízení. Do konce tohoto roku bude provedena kontrola u těch zbývajících a kontroly zamýšlíme každoročně opakovat.

Za odpady uložené na

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...