dnes je 15.7.2024

Input:

Odpovědi na časté dotazy

13.3.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Odborníci z MŽP odpovídají na Vaše dotazy.

Dotaz:

Jsme textilní firma a jedním z námi produkovaných odpadů jsou zbytky vzniklé mechanickým čištěním surové bavlny. Jedná se o odpad čistě rostlinného původu, který máme v současné době zařazen pod katalogovým číslem 04 02 21 odpad z nezpracovaných textilních vláken a předáváme ho firmě, která ho používá jako součást k výrobě alternativního paliva. O tento druh odpadu projevily zájem dvě firmy:

1) zemědělské družstvo, které chce tyto zbytky používat jako podestýlku, případně zaorávat do pole

 2) firma, která by využila tento odpad jako surovinu na výrobu izolačních desek.

 Ani jedna z výše uvedených firem nemá souhlas k provozování zařízení na nakládání s odpady, ve skutečnosti se ani o takové zařízení nejedná. Rádi bychom jejich nabídky využili, abychom splnili § 11 odst.1 zákona (upřednostnit využití) a zároveń splnili další povinnosti vyplývajíci ze zákona č.185/01 Sb., o odpadech. Jak máme v tomto případě postupovat, abychom mohli těmto firmám výše uvedený odpad předávat, aniž bychom porušili ustanovení zákona o odpadech?

Odpověď:

Pokud odpad z nezpracovaných textilních vláken chce firma předávat k využití, má v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v podstatě pouze dvě možnosti:

1) Buď jej k využití předává pouze osobě, která je podle § 12 odst. 3 zákona k jeho převzetí oprávněna a to je pouze právnická osoba nebo fyzická osoba

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...