dnes je 21.6.2024

Input:

Podprora využívání odpadů

1.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristickým rysem projektů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO) je spolupráce vysokých škol a výzkumných ústavů s jednotlivými podniky, které se obvykle podílejí na financování projektu.

Charakteristickým rysem projektů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO) je spolupráce vysokých škol a výzkumných ústavů s jednotlivými podniky, které se obvykle podílejí na financování projektu. Z vysokých škol se tradičně na řešení podílely např. Vysoká škola báňská – Ostrava, Vysoká škola chemicko technologická Praha.

Jsou podporovány především projekty, které vycházejí z koncepčních dokumentů MPO, např.:

- Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů byla přijata vládou ČR (us. vl. ČR č. 1311/1999).
Průmyslová politika je tržně orientovanou vládní koncepcí rozvoje průmyslové základny ČR. Je vypracována k časovému horizontu do roku 2010. Odpovědnost za rozvoj průmyslu sdílí vláda společně s podnikateli a ostatními ekonomickými subjekty. Základní prioritou je výrazné zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu. Mezi navazující priority patří také ekologizace výrobních činností, rozvoj průmyslové infrastruktury, rozvoj podmínek pro stabilitu malého a středního podnikání. Ve střednědobém horizontu do roku 2006 je koncepce konkretizována v Sektorovém operačním programu průmyslu a podnikání.

- Koncepce výzkumu a vývoje (VaV MPO) vychází ze Střednědobé rezortní politiky MPO, kterou přijala vláda ČR (us. vl. 53/2000). Hlavním cílem je zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu a jeho přiblížení k průměru zemí EU

MPO se podporou využívání odpadů zabývá dlouhodobě. Již v roce 1996 vypsalo samostatný program zaměřený na využívání a odstraňování  nebezpečných odpadů z průmyslových činností. Podpořené projekty byly zaměřeny např. na zpracování a využívání

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...