dnes je 21.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

REGISTRACE CHEMICKÝCH LÁTEK

21.9.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace chemických látek se, v souladu s novou evropskou legislativou, bude provádět zcela novým způsobem. Povinnost registrace je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (dále jen „REACH").

Zdroj: Příručka Nebezpečné chemické látky a přípravky. Více informací o příručce najdete ZDE.

Obecné podmínky registrace podle REACH

Podle nového nařízení se s účinností od 1. června 2008

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...