dnes je 21.6.2024

Input:

Sdělení odboru odpadů MŽP č. 29 ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

28.4.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.4
Sdělení odboru odpadů MŽP č. 29 ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

V souvislosti s naplňováním vyhlášky č. 383/2001 Sb., příloha č. 8 odst. 16 uvádí odbor odpadů přehled kompostovatelných odpadů podle řazení v katalogu odpadů. Tyto kompostovatelné odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin.

V současné době je Evropskou komisí připravován dokument/návrh nové Směrnice o biodegradabilním odpadu. Nejen v této souvislosti je nutné zdůraznit potřebu uplatňování legislativního požadavku v provozních řádech skládek.

Kompostovatelné odpady musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.

Informační materiály:

Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem; Ing. Kotoulová, Ing. Váňa; listopad 2001 - zpracována pro Ministerstvo životního prostředí z důvodu nové právní úpravy odpadového hospodářství

Biological Treatment of Biowaste, 2nd draft, EC, DG ENV.A.2, Brussels, 2/2001 - materiál pro přípravu nové Směrnice ( http://europa.eu.comm/environment/waste/facts-en.htm )

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.

ředitelka odboru odpadů

Níže uvedený seznam odpadů byl zpracován Ing. Jaroslavem Váňou CSc. z VÚRV Praha. Jedná se o konkrétní odpady následujících podskupin, ne vždy celé podskupiny.

Tabulka: Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01 Kaly z praní a z čištění
02 01 02 Odpad živočišných tkání
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady,
soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01 Kaly z praní a z čistění
02 02 02 Odpad živočišných tkání
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 Odpady z výroby a ze zpracovaní ovoce, zeleniny,
obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského
a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu,
z přípravy a kvašení melasy
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 Odpady z výroby cukru
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02 Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických
nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpad z destilace lihovin

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...