dnes je 18.7.2024

Input:

Stanovisko MŽP k evidenčním podmínkám vyžadovaným EKO-KOM, a.s. po smluvních partnerech

6.2.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje stanovisko k evidenčním podmínkám, které autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. vyžaduje v rámci smluv s obcemi a s povinnými osobami podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

MŽP tak reaguje na informace o tom, že EKO-KOM, a.s. vyžaduje od svých smluvních partnerů, zejména obcí a oprávněných osob nakládajících s odpady, nadbytečné množství informací, které mohou zasahovat do obchodního tajemství příslušných subjektů nebo mohou být zneužity. Po posouzení této záležitosti a po jejím projednání v rámci dohledu MŽP nad činností EKO-KOM, a.s. vydává MŽP k výše uvedeným evidenčním podmínkám následující stanovisko:

Struktura evidence, kterou EKO-KOM, a.s. požaduje ve smlouvách o sdruženém plnění a ve smlouvách o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů, je nutná z důvodu průhlednosti hospodaření s odpady a naprostá většina požadovaných dat vychází z požadavku MŽP a naplnění podmínek autorizace, kterou MŽP udělilo EKO-KOM, a.s. podle § 17 odst.4 zákona o obalech k zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona. V ostatních případech se jedná o data, která MŽP nepovažuje za problematická a měla by být přirozeně veřejně dostupná.
Evidence navíc nezasahuje do obchodního tajemství dotčených oprávněných osob nakládajících s odpady (dále jen „oprávněné osoby“), protože dotazník obsahuje pouze odpadové a nikoliv finanční toky a ty jsou nutné z důvodu výše uvedené průhlednosti nakládání s odpady a plnění požadavků zákona o obalech. Obce (původci a vlastníci komunálních odpadů)

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...