dnes je 12.6.2024

Input:

Hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě

2.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě

Redakce ENVIprofi

Od 1.7.2023 je účinná vyhláška č. 93/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů a nově také způsob hlášení o používání sedimentů. Dále pak limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru vzorků.

Způsob hlášení o používání sedimentů

Vzor formuláře pro hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě je uveden v příloze č. 7 vyhlášky:

Hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě

 

Zemědělský podnikatel  
Místo podnikání nebo sídlo                                           
                                          
                                          
Datum narození nebo IČO, bylo-li přiděleno  
Plánovaný termín aplikace (datum)  
Místo mezideponie (je-li využívána1)                                           
                                          
                                          
Místo aplikace s určením pozemků2)                                           
                                          
                                          
Název a kód katastrálního území3)  
Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, IČO, bylo-li přiděleno)  
   
   
Datum, podpis:  
   

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...